Fintech: kan innovatie transparantie vergroten?

Contactloos betalen is bedoeld om je te verleiden tot onnodige aankopen. En big data betekent dat je nog meer bespioneerd wordt en gebombardeerd met ‘gepersonaliseerde aanbiedingen’. Volgens deskundigen zijn er ook innovaties die leiden tot schaalverkleining, transparantie en zelfsturing.

Revolutie alom

Volgens blogger Rob Dorscheidt gaat het hier om een vierde industriële revolutie, met technologie voor onder meer crowdfunding, financiële planning, serious games en bitcoins. Hij wijst erop dat veel nominaties voor de Dutch Fintech Award het afgelopen jaar te maken hebben met betalingsverkeer, zonder dat banken er een rol bij spelen.

Nuances

Fintech staat voor de toepassing van ict voor de financiële sector. Ook RTL-journaliste Frederieke Hegger schrijft erover in haar boek De Geldrevolutie, terwijl ze bij deze pretentieuze term zelf weer veel nuances plaatst in een artikel op website Sprout.

Renteverhoging met FBFidor Bank

Consequenter is het boek Bankieren in 2020 dat ingaat op trends rond zelfsturing. Bij de Duitse bank Fidor kunnen klanten het rentepercentage op hun spaarrekening verhogen door veel FB-berichten van de bank te delen. Directeur van  Fintech-exponent Sparkholder, Bastiaan Burgwal, schrijft op MKB Servicedesk dat banken door het voortschrijden van de technologie zowel schaalvergroting kunnen doorvoeren als dichterbij hun klanten komen te staan.

Het boek is momenteel met korting verkrijgbaar bij Managementboek. Wellicht relevant: het boek verscheen begin 2008, dus voorafgaand aan de kredietcrisis.

Peiling

Beeld poll Toekomst van VjG

Klik om naar de peiling te gaan.

Hebt u al meegedaan aan de peiling van Verhuis je geld? Hartelijk dank!

Dansfilm over blogs Luyendijk

Over de Banking Blogs van Joris Luyendijk in The Guardian is een film gemaakt. Niet een documentaire of een drama, maar een dansvoorstelling. Dat zei de auteur woensdag in De Wereld Draait Door.

Dansers boek Luyendijk

 Adrenaline

De dansers zijn afkomstig van drie topgezelschappen: het Nederlands Dans Theater, het Nationale Ballet en de Rambert Dance Company. Zelf zien ze veel overeenkomsten zien met de wereld van bankiers, zo vertelde Luyendijk in DWDD . “Ze reizen de wereld over om hun kunstje te doen, ze verblijven in dure hotels en iedereen is zeer competitief ingesteld. De adrenaline suist door hun aderen.”

Lanoye

Joris Luyendijk bij DWDD

Luyendijk, woensdag in DWDD.

De dansfilm is niet de enige spin-off van de blogs. De Vlaamse auteur Tom Lanoye schreef naar aanleiding van de interviews van Luyendijk het boek Gelukkige slaven en daarnaast is er een proefschrift op komst.

Glamour en stress

De film heet Voices of Finance en is gemaakt door Clara van Gool. Tien personages worden getoond in de financiële wereld van de Londense City met een cultuur vol competitie, uitputting, onzekerheid, glamour en stress. De uitzending is op zondag 27 december om 13.00 uur op NPO 2.

Peiling

Beeld poll Toekomst van VjG

Klik om naar de peiling te gaan.

Hebt u al meegedaan aan de peiling van Verhuis je geld? Hartelijk dank!

Macht banken nog niet aan banden

ABN Amro mag weer naar de beurs, ten koste van een miljardenverlies. ING schrijft Financiën de wet voor. En nog steeds zijn sommige banken bij iedere misstap ‘too big to fail’, zodat de belastingbetaler weer opdraait voor de schade.

Transparantie ver weg

Het lijkt een treurige trits en misschien zijn ministerie van Financiën en toezichthouders DNB en AFM wel bezig met een koerswijziging. Maar er is nog niets wat daarop wijst. Transparantie in beloningscriteria lijkt eveneens ver weg, net als het splitsen van banken zodat die hun eigen broek moeten ophouden.

Nutskarakter

Ook de voorgenomen beursgang van ABN Amro roept veel vragen op in de publieke opinie. Waarom bewaken we het nutskarakter van deze bank niet beter? Waarom nemen we genoegen met zo’n groot verlies? Is de beursgang niet vooral bedoeld om de vernedering van staatssteun weg te wassen, een emotioneel motief, terwijl politieke en maatschappelijke argumenten in een andere richting wijzen? Over dit onderwerp organiseert Follow the Money op 12 november een debat in Felix Meritis.

Bevoordeling van banken

En dan kwam NRC woensdag nog met een reconstructie waarin gesteld wordt dat ING een wettekst heeft geschreven die door minister Dijsselbloem blindelings is overgenomen. Opvallend is dat het niet zomaar gaat om gebrek aan inzet of fantasie bij ambtenaren, maar om een wettekst die banken bevoordeelt ten koste van andere bedrijven.

Illegale staatssteun

Deze aanpak kan worden opgevat als ontoelaatbaar volgens de Europese richtlijnen voor staatssteun. Momenteel loopt Nederland veel risico op de vingers te worden getikt vanwege belastingdeals met bedrijven die bijna geen belasting betalen. Afgelopen week al gebeurde dit al bij de deal met koffieketen Starbucks. In NRC zegt hoogleraar Sweder van Wijnbergen dat het ministerie rond de wettekst al illegaal heeft gehandeld, terwijl de wet nog niet is ingediend.

Coco’s, renteswaps en derivatenLogo NRC

In de wettekst gaat het om uitblijven van belastingheffing op door banken verkochte coco’s, risicodragende obligaties.Dit scheelt niet alleen 350 miljoen aan belastingopbrengst, het betekent ook dat banken kunstmatig worden bevoordeeld omdat andere bedrijven wordt verboden te handelen in coco’s. De complexiteit en het risico hiervan doen denken aan producten die eerder al voor veel onheil zorgden, zoals renteswaps en derivaten.

Peiling

Beeld poll Toekomst van VjG

Klik om naar de peiling te gaan.

Hebt u al meegedaan aan de peiling van Verhuis je geld? Hartelijk dank!

De toekomst van Verhuis je geld!

Doe mee aan onze peiling

“Met deze website willen we degenen bereiken die bewust kiezen bij welke bank ze hun betaalrekening onderbrengen.” Dat zegt Rob Visser, sinds begin juni beheerder van deze site, naast oprichters Hanneke van Veen en Rob van Eeden. De laatste interviewde hem.

Visser praat over David en Goliath, vuile was en herstel van vertrouwen.”Wie respect en loyaliteit vraagt, moet ook bereid zijn die te geven.”

Waarom werk je mee aan Verhuis je geld?
Ik heb een passie voor het vergroten van transparantie en het scheppen van machtsevenwicht. Resultaat hiervan is dat de partijen die bij een bepaald onderwerp zijn betrokken van elkaar weten waar ze aan toe zijn en keuzes kunnen maken op basis van correcte informatie. Dus niet onder druk of valse verwachtingen. Dit geeft continuïteit in de relatie, tussen bijvoorbeeld werkgevers en werknemers, en draagvlak voor beleid. Wat de financiële sector nodig heeft is herstel van vertrouwen tussen banken en klanten, zodat beide partijen weer in staat zijn elkaar te respecteren.

Wie denkt dat dit niet kan verwijs ik naar het verhaal van David en Goliath. Het is dus geen vage idealistische praat. Hoe realistisch het is weten we ook door de machtsomwentelingen die we de laatste decennia hebben gezien op de Filipijnen, Haïti, Myanmar en bijvoorbeeld de val van de Berlijnse muur. Ook de automobielindustrie is aan het bewijzen: hoe sterker het misbruik van macht, hoe groter de kans om door de mand te vallen.

Wat is je achtergrond?
Na het afstuderen aan de Heao (juridische richting) belandde ik in de journalistiek. Mijn specialisatie werd openheid in bedrijfscommunicatie: hoe zorg je voor transparantie in de berichtgeving via bladen voor medewerkers, klanten, leden en donateurs? Er is geen reden voor koudwatervrees, hakken in het zand of redeneringen over ‘vuile was’. Het gaat om respect en loyaliteit: als je die vraagt van  betrokkenen, moet je ook bereid zijn die te geven. Dit betekent voor mij dat content gebaseerd moet zijn op journalistieke methodes voor leesbaarheid, duidelijkheid en geloofwaardigheid.

klik op de foto voor de enquête

Graag nodig iedereen uit om mee te doen met de poll. Klik op de foto om er naartoe te gaan.

Hoe ga je daarmee aan de slag voor Verhuis je geld?
Sinds begin juni maak ik gemiddeld eenmaal per week een bericht zodat onze abonnees op de hoogte blijven van wat zich afspeelt rond het onderwerp van hun belangstelling. Doel is om te stimuleren dat de overstap naar een betere bank voor iedereen een weloverwogen keuze is die wordt uitgevoerd zonder problemen. Gezamenlijk laten we de grote banken zien dat heel veel kleine klanten uiteindelijk een grote verschuiving teweeg kunnen brengen.

Het kan zijn dat in de toekomst de naam en het domein van onze website een meer eigentijds karakter krijgen. Als daarover een definitief besluit is genomen, zullen we ook kanalen voor sociale media openen. Daarmee kunnen we niet alleen het resultaat van onze eigen nieuwsgaring verspreiden, maar ook berichten van anderen delen. Dus wie op de hoogte wil blijven wordt daarmee net iets beter bediend dan op dit moment.

Om te peilen wat er leeft bij onze doelgroep houden we momenteel een peiling, waarvoor ik iedereen van harte uitnodig.

Voor wie is het interessant om zich aan te sluiten bij Verhuis je geld?
Iedereen die bewust wil kiezen voor een bank om zijn of haar betaalrekening onder te brengen. Zodat je weet dat je geld in goede handen is en er ook goede dingen mee gedaan worden.

Hartelijk bank – recensie van Heartful Banking

“Dit boek schetst een nieuw perspectief door te laten zien hoe banken vertrouwen kunnen terugwinnen.” Dat stelt Herman Wijffels (ex-Rabobank) in zijn voorwoord van het boek Heartful Banking van Owen de Vries.

Oerfunctie

De auteur van het boek streeft ernaar dat de sector de eigen oerfunctie herontdekt en zich weer weer gaat richten op een diversiteit aan stakeholders (in plaats van alleen aandeelhouders). Daarvoor maakt hij een indeling naar drie soorten diensten: hoofd-, hart- en bijdiensten die moeten worden geleverd met oog voor particuliere klanten, bedrijven, omgeving en natuur.

Onderscheid met concurrenten

Nodig is dat banken niet alleen de klant centraal stellen, maar vooral een visie ontwikkelen op de rol die zij willen spelen voor klant, kapitaalverschaffer en samenleving. De Vries zet uiteen dat dit niet meevalt, gezien de problematiek waarin de sector verkeert: het overzicht op de eigen activiteiten is door de complexiteit verloren gegaan, daardoor wordt ook het onderscheid met concurrenten steeds moeilijker. Daarnaast zit de sector vastgesnoerd tussen een laag rendement, hoge targets en een onbetrouwbaar imago. En dan is er nog de verleiding de problematiek te onderschatten want voor de samenleving zijn de meeste banken ‘too big to fail’. Ze worden toch wel weer gered.

Zinvolle functie

Tegelijk vormt de sector een ‘scharnier in waardeketen’ van het economische verkeer. Een heel dankbare, zinvolle en uitdagende functie, die echter niet wordt vervuld omdat de sector is verzandt in wanpraktijken en een cultuur van hoogmoed.

Sectorcultuur

Het is de sectorcultuur die in het boek onvoldoende aan bod komt. Met veel goede bedoelingen wordt een grondige analyse gemaakt met bijdragen van gezaghebbende deskundigen. Het boek bevat interviews met onder meer ex-wetenschapper Arnold Heertje, ex-bankier Jan Kalff, ex-minister Rudolf de Korte, mvo-deskundige Willem Lageweg, journalist Joris Luyendijk en ex-Kamerlid Jan de Wit.

Drempels en valkuilen

Maar ook zij kraken geen harde noten. “De meeste geesten zitten wel weer in de fles”, zegt Kalff, zonder verdere onderbouwing. Alsof hij zijn oud-collega’s niet wil afvallen. De interviews hadden gericht moeten worden op drie hoofdvragen:

  • hoe kunnen we zien of de sector weer de goede kant op gaat en wat is het eindresultaat daarvan?
  • welke drempels en valkuilen moeten nog worden overwonnen?
  • hoe moet dat gebeuren?

Woede en wantrouwen

Owen de Vries, portret

Owen de Vries, auteur van Heartful Banking: “Banken hebben visie nodig op hun rol voor klant, kapitaalverschaffer en samenleving.”

Heeft Wijffels dan ongelijk? Nee, het boek schetst wel degelijk een perspectief naar een oplossing. Maar de urgentie ervan en de dilemma’s die ermee gepaard gaan komen niet uit de verf. Dat is noodzakelijk bij iedere verandering, zeker wanneer gedrag een belangrijke component daarvan is. Maar gedrag dat in de buitenwereld op woede en wantrouwen is gestuit, lijkt intern nog altijd te worden goedgepraat. De ongeschreven wetten van de sector moeten explicieter benoemd worden, anders blijven ze ‘geldig’.

In een eerder bericht op deze site staan de bestelgegevens van Heartful Banking.

Onze Bank: ‘Stel beursgang ABN Amro uit!’

De redding van ABN Amro door Nederlandse Staat heeft meer dan 25 miljard gekost, terwijl de verwachte opbrengst van een beursgang niet meer dan 15 miljard is. Ook daarom moet de beursgang worden uitgesteld.

Brief aan beslissers

Dat stelt Onze Bank, een initiatief van Luuk de Waal Malefijt, toneelgroep De Verleiders, Martin Schuurman, Arno Uijlenhoet, Gert Kramer, Mascha van der Graaff, Femke Rotteveel, Harry Puts, en Teun Gautier. Op de website van Onze Bank, kan een brief worden getekend die wordt gestuurd aan de beslissers, waaronder de minister en leden van de Tweede Kamer. Verdere achtergronden van het voorstel staan in een artikel van Eric Smit op Follow the Money.

Steun

Behalve door het tekenen van de petitie kan Onze Bank worden gesteund via Twitter, Facebook en door het offline of online ophangen van de poster.

De poster van Onze Bank.

De poster van Onze Bank.

‘Ik wilde al heel lang van bank veranderen’

Overstapverhaal van Simone Sas

“Afgezien van een kleine hobbel ging het soepel.” Dat zegt Simone Sas uit Voorburg, die enkele jaren geleden van ING overstapte naar ASN Bank.

Hoe was het bij uw vorige bank?

Sinds de Postbank was opgeheven had ik een betaalrekening bij ING. Dat ging ook goed tot ze een paar jaar geleden aangaven dat ze mijn persoonlijke gegevens zouden gaan verhandelen. Dat riep veel weerstand op, niet alleen bij mij. Het plan werd direct weer ingetrokken.

Wat was de aanleiding om over te stappen en hoe verliep dat?

Eigenlijk wilde ik al heel lang van bank veranderen en dat gevoel ging steeds meer knagen. Ik zag alleen op tegen de rompslomp, maar die is uiteindelijk erg meegevallen. Ik had e

en spaarrekening bij ASN Bank, dus wist al waar ik mijn betaalrekening zou onderbrengen. En ik heb gebruik gemaakt van de overstapservice.

De overstap was ergens blijven steken, daardoor duurde het wel een maand langer dan nodig was. Omdat ASN alert reageerde werd dat rechtgezet en toen ging het verder moeiteloos. De automatische incasso’s werden via de overstapservice aangepast. Voor de betalingen die je ontvangt, bijvoorbeeld pensioen, moet je wel aan de betreffende organisaties doorgeven dat ze het naar een ander rekeningnummer moeten overmaken.

Ook als je bij andere banken een kleine spaarrekening hebt waar je geld van krijgt, moet je dat zelf aanpassen. Omdat iedere bank het anders doet moet je steeds even kijken op internet hoe dat geregeld is. Moeilijk is dat niet en het heeft minder tijd gekost dan ik had gedacht.

Hoe bevalt het bij uw nieuwe bank?

Simone Sas uit Voorburg:

Simone Sas uit Voorburg: “Het kostte minder tijd.”

Gewoon goed. Ik vind het fijn dat ik gewoon kan bellen als ik vragen heb. Ze zijn altijd vriendelijk en gaan zorgvuldig te werk. Bij ING was ik gewend maandelijks bankafschriften te krijgen en dat stond bij ASN niet op de site. Ik zou graag regelmatig papieren afschriften ontvangen, desnoods tegen betaling. Ze komen nu maandelijks binnen en daar wordt niets voor in rekening gebracht.