‘Geldschepping in publieke handen’

Naast de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht heeft de overheid een geldscheppende macht nodig. Dat is de boodschap van het ebook Ons Geld: Naar Een Nieuw Geldsysteem, dat is uitgebracht door Stichting Ons Geld en het Platform Duurzame en Solidaire Economie.

Het boek stelt dat de baten van geldcreatie, die nu voor private banken zijn, ten goede moeten komen aan de gehele samenleving. Daarvoor is nodig dat geldcreatie niet meer gebeurt door banken, maar door een onafhankelijke publieke instantie.

De voordelen hiervan zijn volgens het boek:

  • de overheid krijgt veel meer budget om maatschappelijke problemen aan te pakken zonder de staatsschuld te vergroten
  • burgers en bedrijven zullen veel minder in schulden belanden
  • een sterke afname van economische pieken, dalen en crises
  • het zal niet langer nodig zijn banken te redden op kosten van de belastingbetaler
  • door het wegnemen van groeidwang wordt de overgang versoepeld naar een economie die ecologisch duurzamer en sociaal rechtvaardiger is.

Een ander project van Ons Geld is het Burgerinitiatief in samenwerking met toneelgroep De Verleiders en financieel specialist Ad Broere. Dit initiatief ging begin dit jaar van start om het onderwerp geldcreatie op de parlementaire agenda te krijgen. Daarvoor waren 40.0Burgerinitiatief Ons Geld00 handtekeningen nodig, inmiddels is dat aantal gestegen tot 115.500.

Economie voor iedereen in Pauluskerk

Op vrijdag 26 juni 2015 organiseert de Rotterdamse Pauluskerk een symposium over ‘economie voor ons allen’. Hiermee wil de kerk een eerste stap zetten naar een alternatieve economie in Rotterdam met als doel de stad armoedevrij te maken in 2020.

De organisatoren zeggen te streven naar een rechtvaardig economisch systeem dat draait om meer dan winst alleen. Hiervoor is een programma samengesteld waarin twee vragen aan de orde komen:

  1. Hoe ontstaat een economie die de hele samenleving dient?
  2. Wat zijn de alternatieven voor het huidige systeem en hoe kunnen burgers bijdragen aan de ontwikkeling daarvan?

Aanmelding

Het volledige programma staat op de website van de Pauluskerk. Aanmelden kan via dit formulier of een mail naar info@pauluskerkrotterdam.nl, De kosten bedragen € 25,- voor vertegenwoordigers van

De Pauluskerk in Rotterdam (bron: Rijnmond.nl).

De Pauluskerk in Rotterdam (bron: Rijnmond.nl).

een organisatie. Voor de reguliere bezoekers van de Pauluskerk is deelname gratis.

Op zaterdag 27 juni is er in de Pauluskerk van 10-12u een workshop ‘Community Financing’.

IMF: harde aanpak bankiers werkt positief

“Een harde aanpak van bankiers en een zachte aanpak van werklozen is in IJsland effectief geweest. Dat de economie van het land krachtig herstel vertoont, betekent dat deze aanpak een voorbeeld is voor andere westerse landen.” Dit is géén uitspraak van actievoerders of de Griekse regering: hier is Daria Zakharavo aan het woord, topvrouw bij het IMF.

Arrest bankers (IJsland)

Bron: True activist.

Tegenover persbureau Bloomberg verklaarde Zakharavo dat het herstel van de IJslandse economie verrassend sterk is geweest en dat ook voor volgend jaar economische groei wordt verwacht.De website True Activist meldt zelfs dat gevangenisstraf voor bankiers positief zou uitpakken voor de economie.

Een Nederlandstalig artikel staat op de website van Follow the Money.

Follow the money – waakhond in financieel krachtenveld

Joris Luyendijk wint een weddenschap van een bankenvoorman, terwijl in de sector meewarig wordt gesproken over zijn boek.

Dat blijkt uit een verslag op de website Follow the money van een debat tussen bankiers en Joris Luyendijk. In het verslag komen heel diverse meningen aan bod. Zo stellen bankiers dat de situatie in de Britse bankensector, die Luyendijk beschrijft in zijn boek Dit kan niet waar zijn, heel anders is dan inFlollow the money Nederland. De schrijver wordt betiteld als ‘populistisch antropoloog’, maar houdt zijn argumenten fier overeind. Daarnaast wordt besproken in hoeverre de berichtgeving in Het Financieele Dagblad op de hand is van bankiers.

Follow the money is een website die ingaat op machtsverhoudingen en de geldstromen daaromheen. Uit dossiers over onderwerpen als het Fyra-debacle, derivaten, TTIP, vrije artsenkeuze en de JSF blijkt keer op keer dat macht en angst meer bepalend zijn voor politieke besluiten dan argumenten. Wie Follow the money wil steunen kan terecht op deze pagina.

Arbeidsvoorwaarden kernfactor bij wangedrag bankiers

Als je ieder moment ontslagen kunt worden omdat je niet gehaaid genoeg bent, dan ga je voor de bijl. Dat stelt Joris Luyendijk in zijn toelichting op het boek Dit kan niet waar zijn, onlangs op een bijeenkomst van De Correspondent. Zonder de bankiers als slachtoffer te bestempelen, schetste hij de organisatorische context waarin zij functioneren. “Terwijl iedereen klaagt over de banken zijn het vaak onze eigen pensioenfondsen die meer rendement eisen van de banken.”

Daarnaast komen aan het woord: Jeroen Smit (schrijver van De Prooi), Esther Rosenberg (onderzoeksjournalist van NRC Handelsblad en schrijver van Giftig Krediet), Rens van Tilburg (directeur van het Sustainable Finance Lab), fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks en econoom Helen Toxopeus. Acteur Sieger Sloot legt de verleidingen van de financiële wereld beeldend voor aan het publiek.Joris Luyendijk bij de Correspondent

Zie de livestream van de bijeenkomst van De Correspondent met Joris Luyendijk.

 

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 44,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 16 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.