#OccupyDenHaag

Sinds kort is #OccupyDenHaag.org/nl/ online, in navolging van de protesten op Wall Street. De site meldt daarover het volgende:
We zagen eerder de #occupywallstreet protesten ontstaan op 17 September. Zij protesteren voor vrijheid en gelijkheid voor de 99% en kijken daarbij naar Wall Street. De 99% dient niet alleen een eerlijk aandeel te krijgen in de rijkdommen van de wereld, maar ook een gelijk beslissingsrecht.
Het kiezen van vertegenwoordigers die hun afspraken niet nakomen is GEEN democratie. Een land dat staatsschulden heeft door de monopoliepositie van de banken op het drukken van geld is GEEN vrij land.

#OccupyDenHaag is een actie in samenwerking met de #globalchange en #occupytogether protesten. Wij willen door een vreedzaam protest de aandacht op deze onderwerpen te vestigen.
We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen! Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze protesten. Meer op: #OccupyDenHaag.org/nl/

Advertentie

DE crisis, wat moet ik ermee?

Op m’n persoonlijke weblog doe ik een (toch wel enigszins dappere) poging om DE crisis beter te begrijpen, mede naar aanleiding van Metamorfose van een crisis. Er zijn nu drie delen verschenen. Geïnteresseerden die wat dieper op de materie willen ingaan kunnen  Deel 1, Deel 2 en Deel 3 zijn nu te lezen. Reacties welkom!