VjG-kort: bankbreuk in boek

Finance Lab

In deze aflevering een aantal korte vermeldingen. Zo maakte The Finance Innovation Lab een video met een grote variëteit aan plannen en projecten voor een betere financiële wereld. En hoe is het afgelopen met de stresstest voor banken?

Passie en talent

De oprichting van Bunq Bank is door auteur Siebe Huizinga vastgelegd in het boek Breken met banken. Volgens Uitgeverij Kompas is het een heel persoonlijk verslag vol passie, talent en idealisme. De omslag bevat een aanbeveling van Joris Luyendijk.

Quickscan van sociaal rendement

Triodos Bank in het Verenigd Koninkrijk heeft een quickscan om het sociaal rendement van je investeringen te berekenen. Ook werken zij mee aan een onderzoek van Ethex naar ethisch investeren.Boek bunq Breken met banken

Ondernemers tegen belastingontwijking

Ondernemers in het dorp Crickhowell voeren actie voor eerlijke concurrentieverhoudingen zodat grote bedrijven niet langer belasting kunnen ontwijken.

Stemmen met je portemonee

Stemmen kun je met een potlood op een stembiljet en met je portemonnee, zo zegt dit blog bij Follow The Money.

Stresstest banken

De grotere Europese banken hebben onlangs een zogenaamde stresstest ondergaan van de European Banking Authority. Dit gebeurt om na te gaan of ze bestand zijn tegen een nieuwe crisis. ASN Bank heeft als dochter van SNS Bank, die onder toezicht staat van de overheid, een bijzondere positie. SNS heeft een andere stresstest met succes doorstaan, zo maakte de bank bekend.

 

Advertentie

Dagboek biedt kijkje in keuken van bank

Dagboek foto -uitsnede

Hoe een collega wegens bezuiniging werd ontslagen en de dag erna weer langdurig werd ingehuurd … voor een veel hoger tarief. Deze en andere schrijnende anekdotes komen voor in Dagboek van een bankier, van ex-bankier Tony de Bree. Het bevat allerlei smeuïge verhalen vol verontrusting en verwondering.

Cultuurverandering

Toen De Bree een kamer had die zicht gaf op de parkeerplaats zag hij dat dat sommigen het niet zo nauw namen met de werktijden. Samen met een collega veinsde hij autonummers te noteren van degenen die vroegtijdig vertrokken. Het effect was dat sommige bestuurders direct terugreden en het kantoor weer binnengingen. De Bree noemt dit een kleine bijdrage aan de cultuurverandering die toen gaande was om meer op basis van vertrouwen samen te werken met collega’s en managers.

Tegenstrijdige adviezen

Ook beschrijft hij hoe duurbetaalde consultancybureaus heel ingewikkelde rapporten schreven. Voor de uitvoering van aanbevelingen leverde hetzelfde bureau interimkrachten, “Liefst in grote aantallen en voor langere periodes”. De Bree ontdekte dat een bepaald strategisch advies volkomen tegenstrijdig was aan een advies dat hetzelfde bureau een jaar eerder had gegeven.

Lange termijn

Omdat het bij de strategie altijd gaat om de langere termijn kan deze gang van zaken worden verklaard vanuit willekeur, stuurloosheid of een combinatie daarvan. En het is ook denkbaar dat een bureau aanbevelingen fabriceert die (veranderende) inzichten van de opdrachtgever ondersteunen, om de kans op herhalingsopdrachten te vergroten.

Authentieke verhalen

Het boek bevat prachtige verhalen die heel authentiek overkomen en een fascinerend kijkje geven in de keuken van het bankwezen. Twintig leuke cartoons voeden de beeldvorming van de lezer op non-verbale wijze. De vormgeving is met een welgekozen letter voor de tekst en functionele bekopping heel aangenaam.

Verantwoordelijkheid

Inhoudelijk is het boek heel eerlijk en sympathiek, tegelijk is er wel wat op aan te merken. Op een e-mail daarover aan De Bree zegt hij dat zijn doel was om een ooggetuigenverslag te geven. “Follow te Money kent de verhalen alleen van horen zeggen. Daarnaast wil ik aangeven dat de verantwoordelijkheid voor wat er misgaat niet ligt bij de bankiers, maar bij een systeem waarvan ook de politiek, accountants, consultants en journalisten deel uitmaken.”

Lessen voor iedereen

Die stelling wordt niet bepaald stevig onderbouwd en dat is erg jammer bij zo’n groot maatschappelijk vraagstuk. Alleen in een recensie van De Prooi neemt de auteur wat meer een helikoptervisie in. Wat je als lezer verwacht is dat een auteur benoemt wat al deze verhalen zeggen over de opstelling van banken, politiek, media en anderen. Met  de belangrijkste lessen voor iedereen.

In dialoog

Uit zijn blog, dat meer diepgang heeft, blijkt dat De Bree graag in dialoog wil met de samenleving. Als veelgevraagd spreker lukt hem dat, maar de leesbaarheid van het blog is beperkt, net als die van het boek. Daarmee laat hij opnieuw kansen liggen goodwill te creëren bij zijn lezers om gezamenlijk de bankwereld op andere gedachten te brengen. De wenselijkheid van veranderingen was al duidelijk, terwijl een concrete richting en bewijzen voor de haalbaarheid nodig zijn.

Verspreiding van de boodschap

Ook bevat het blog enkele tekortkomingen die verspreiding van de Dagboek van een bankier -omslagboodschap belemmeren. Om een link te plaatsen naar een interessant artikel op het blog (zoals Kantel de financiële sector in 7 stappen), moet het webadres van dat stuk gevonden worden. Dat gaat heel moeizaam. Verder ontbreekt een pagina over het boek in het menu van het blog. Hier de link voor een bestelling via Managementboek.

‘Regulering financiële sector moet strenger’

Roosevelt Institute -rapportIntensieve regulering is de sleutel tot een beter functionerend financieel systeem. Dat zegt het Roosevelt Institute, een Amerikaanse denktank die zeggenschap en welvaart evenwichtig wil verdelen.

Verkiezingen

Misschien bevat het weinig nieuws voor wie de discussie over dit onderwerp kritisch volgt, anderzijds is het waardevol dat twee wetenschappers van een gerenommeerd instituut deze uitspraken doen. Mede in het licht van de naderende presidentsverkiezingen.

Verstandige keuzes

Volgens het rapport Overcharged van het instituut zijn dit de essentiële kenmerken van een goed financieel systeem:

  • geld geleiden naar de meest verantwoorde investeringen
  • stimuleren dat individuen verstandige keuzes maken rond uitgaven voor onderwijs en pensioen
  • verzekeringen aanbieden die reële risico’s beperken
  • zorgen dat er in de samenleving voldoende liquide geld beschikbaar is
  • zorgen voor een goed functionerend betaalsysteem
  • permanent innoveren van de genoemde punten zodat het systeem steeds efficiënter en effectiever werkt.

Verdeling van rente en winst

Volgens het rapport heeft het financiële systeem in de Verenigde Staten na decennia van deregulering een speculatief karakter gekregen en functioneert het niet meer adequaat. Dit komt door een ongelijke verdeling van rente en winst en het afwentelen van risico’s op de gemeenschap, waar winsten ten goede komen van een kleine elite.

Maatregelen

De meest noodzakelijke maatregelen zijn:

  • beperken van omgang, complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van financiële instellingen
  • beperking van beloning voor winst op korte termijn
  • aanpak van belangenverstrengeling
  • stimuleren van sociaal waardevolle investeringen ten koste van bestedingen diPolitiemane riskant zijn of waarvan het verlies op de samenleving wordt afgewenteld.

Kortom: beter toezicht met niet alleen professionele en publicitaire consequenties, maar misschien ook strafrechtelijke.

Neemt Rabobank ‘aandeel in zichzelf’?

Woede, icoon -uitsnedeDinsdag werd bekend dat er een regeling komt voor gedupeerden van rentederivaten (swaps). Deze ingewikkelde en riskante financiële producten brachten niet alleen grote instellingen als Vestia aan de rand van de afgrond, maar ook kleine ondernemers. Als eerste verklaarden ABN Amro, ING, Van Lanschot en SNS in te stemmen in met een compensatieregeling.

Sarcasme

Omdat Rabobank de grootste boosdoener was, werd gespeculeerd waarom deze bank niet meedeed. Met sarcasme werd verwezen naar de leus Een aandeel in elkaar omdat deze bij het afsluiten van derivaten niet bepaald werd waargemaakt. Donderdag besloot ook Rabobank te participeren in de regeling.

Meer verkocht dan toegegeven

Afzien daarvan had volgens FTM kunnen uitlopen op ruzie met minister Dijsselbloem en een stortvloed aan juridische procedures. Belangenorganisatie stichting Renteswapclaim stelt bij NU.nl dat Rabobank veel meer derivaten heeft verkocht dan ze willen toegeven en dat daarom het budget te klein is.

Goede voorlichting

De regeling is een koerswijziging. Precies twee jaar geleden beweerden de banken nog in de Volkskrant: “De renteswap is een normaal product met normale marges. Klanten zijn goed voorgelicht.”

Op eigen benen staan

In de voorstelling Door de bank genomen van toneelgroep De Verleiders komt ook een scène voor over derivaten, waarin een ondernemer aan tafel zit met de afdeling Bijzonder beheer. Terwijl de ondernemer denkt een goedlopend bedrijf te hebben, krijgt hij te horen dat de bank hem wil helpen ‘weer op eigen benen te staan’.

Hebt u nog vragen?

Plotseling blijkt dat zijn volledige kredietruimte is opgebruikt door eigenmachtige stappen van de bank. “Dit is geheel in overeenstemming met onze voorwaarden, bovendien eisenVraagtekens -uitsnede2 wij dat u het volledige bedrag binnen twee maanden afbetaalt. Helaas staat uw renteswap onder water. Vanwege de hoge schulden zijn wij tot executie van uw pand overgegaan. Hebt u nog vragen?”

 

Nummerbehoud scheelt honderden miljoenen

EuromuntenAls bankrekeninghouders in de EU hun rekeningnummer kunnen meenemen bij de overstap naar een andere bank, houden ze daar miljarden aan over. Binnen Nederland gaat het in totaal om een directe opbrengst van vele honderden miljoenen. Deze bedragen gelden op een termijn van tien jaar.

Gedoe

De cijfers staan in het rapport  ‘Portabiliteit van betaalrekeningnummers’ dat is uitgebracht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens een persbericht bepleit de toezichthouder dat de EU nummerbehoud mogelijk maakt. “Dit houdt banken scherp en er ontstaat meer concurrentie. (…) Behoud van het rekeningnummer beperkt de hoeveelheid ‘gedoe’ aanzienlijk.”

Besparing van 20 procent

Verwacht wordt dat consumenten jaarlijks 20 procent op de uitgaven voor betalingsverkeer kunnen besparen. Binnen de EU gaat het dan op een termijn van tien jaar over een kleine miljard euro. Tweehonderd miljoen meer wordt door consumenten bespaard omdat het overstapproces eenvoudiger wordt. Dat er minder fouten worden gemaakt na een overstap scheelt 156 miljoen en het uitblijven van portokosten om de overstap kenbaar te maken aan leveranciers 92 miljoen.

Directe en indirecte baten

Binnen Nederland gaat het over tien jaar om een bedrag van in totaal tussen de 388 en 466 miljoen aan directe baten. Daarnaast worden ook indirecte baten genoemd: door toegenomen concurrentie moeten banken efficiënter opereren en hun tarieven verlagen, wat minstens een half miljard oplevert. Kassa -uitsnede

IBAN ter discussie

Het rapport bevat verschillende alternatieven voor het realiseren van nummerbehoud, al dan niet op basis van IBAN. Op 2 februari berichtte Verhuis je Geld dat het voortbestaan van IBAN ter discussie staat. Het ACM-rapport zit diep verstopt achter deze link.