Vertrouwen in verzekeraars stijgende

Vertrouwensindex verzekeraars

Het vertrouwen in verzekeraars stijgt. De vertrouwensindex van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) komt nu op -9. Dat is vier keer beter, of minder slecht, dan tijdens het dieptepunt in 2012 (zie grafiek).

Negatieve aandacht

De negatieve stand betekent dat er meer mensen zijn met weinig vertrouwen dan met veel vertrouwen. Volgens het CVS komt dit vooral omdat consumenten twijfelen aan het vertrouwen dat anderen hebben in verzekeraars. Daarbij gaat het vooral om de negatieve aandacht voor verzekeraars in het nieuws en in consumentenrubrieken. Een uitvoerig rapport met cijfers tot en met eind 2015 is hier te downloaden.

Transparantie

Het toegenomen vertrouwen wordt verklaard uit de grotere financiële zekerheid die consumenten ervaren. Andere factoren die het vertrouwen positief hebben beïnvloed zijn meer transparantie over de kosten van producten en positieve ervaringen met de dienstverlening van een verzekeraar.

Top 5

Volgens onderzoek uit 2014 naar vertrouwen in afzonderlijke verzekeraars bestaat de top 5 in Nederland uit: Univé, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Ohra.

Bankwijzer

Bij de redactie van deze site is geen vergelijkbare index bekend voor de andere grote tak van de financiële sector: banken. Wel is er de Eerlijke bankwijzer die veel aandacht geeft aan vertrouwen. Een factor die voor het vertrouwen van consumenten steeds belangrijker wordt is het toenemende gebruik van privégegevens door bedrijven. In Nederland werd ING pionier op dit vlak, maar kwam daarvan terug toen enorme commotie ontstond, onder meer bij de Consumentenbond.

Vertrouwen handen vormen hart -uitsnede

VjG-kort

Aantal betalingen via iDEAL stijgt jaarlijks met een kwart.

 

Advertentie

VjG-opinie: scheppingsverhaal of (r)evolutie?

giphy

Als diersoorten uitsterven, de lucht wordt vergiftigd en de zeespiegel stijgt, vraag je je af waar het naartoe gaat met de schepping. Of de evolutie. Naast alle gewone stervelingen is er nog een bijzonder schepsel dat hierin een rol speelt: geld. Want ook geld wordt geschapen, al is de manier waarop sterk in discussie.

Wilde verhalen

Burgerinitiatief Ons Geld bepleit dat geldschepping uitsluitend gebeurt door de overheid. Het Financieele Dagblad geeft ruimte aan de Amsterdamse hoogleraar Wim Boonstra om dit  te betitelen als ‘wilde verhalen’. Bovendien stelt hij dat banken passief zijn bij geldschepping en dat voor deze activiteit geen aparte afdeling bestaat. Hij bedoelt het als geruststelling, maar hij erkent dus dat er geen normen zijn voor geldschepping en ook geen duidelijke verantwoordelijkheden.

Geen beleid

Laten we de maatschappelijke relevantie van geldstromen vergelijken met die van wegverkeer of drinkwater. Het is ondenkbaar dat er geen beleid wordt gevoerd om de productie van vervoermiddelen of water in goede banen te leiden en uitwassen te voorkomen. Zijn de belangen rond geld zo complex dat de vergelijking met water niet opgaat? Laten we dan kijken naar brandstof. Ook daar zijn de belangen groot wat niet wegneemt dat er veel normen en voorschriften zijn om de productie te reguleren.

Goochelaar

Het stuk van Boonstra bevat een illustratie van Hein de Kort, waarin een goochelaar geld uit een hoge hoed tovert. Het kan schrijnend worden genoemd dat dit plaatje beter lijkt aan te sluiten bij het groeiende onbehagen in de samenleving dan de uitleg van een wetenschapper. Wegens copyright tonen we onderaan deze pagina alleen een fragment, voor iedereen die zich registreert op de website van het FD is het plaatje zichtbaar.

Kantelen

De wenselijkheid van meer regulering  wordt door twee initiatiefnemers van Ons Geld uiteengezet bij Follow the Money, in een artikel over verschillende definities van geldschepping. Deskundigen van Sustainable Finance Lab komen in het rapport De Geldkwestie (pdf)  tot een soortgelijke conclusie. Naast experts zijn er gelukkig ook steeds meer burgers die hun macht als bankklant gebruiken om grote instituties langzaam te laten kantelen. Zo gaan schepping en evolutie hand in hand de goede kant op.

VjG-kort

Afgelopen zondag heeft Ad Broere Frontier Award 2015 ontvangen. De jury stelt dat hij baanbrekende activiteiten heeft ondernomen om de problematiek van geld aan de orde te stellen.

 

 

Dip zonder grip?

Grafiek daalt -uitsnede.jpg

Bankaandelen zitten in een vrije val, zo melden de media. En het lijkt niet zomaar een dipje op de beurs, misschien wel een nieuwe financiële crisis. “Na de bliksem komt de donder.”

Olieprijs

De economieën van Zuid-Europa zitten nog altijd in het slob, daar komen problemen bij in Rusland, China en Brazilië, terwijl ook de Amerikaanse economie hapert. De energiesector, waar veel banken aan verbonden zijn, lijdt onder een lage olieprijs.

Fragiel

De Volkskrant citeert hoogleraar Harald Benink die, zegt dat de financiële markten nu kijken of de banken echt meer vet op de botten hebben gekregen. “Het blijkt het nog steeds erg fragiel te zijn.” Daarnaast zouden schuldeisers vrezen dat zij voortaan moeten opdraaien voor de val van een bank, omdat de belastingbetaler daar niet langer toe bereid is.

Inschatting risico’s

“We hebben de bliksem gezien, het wachten is nu op de donder. Dan weten we hoe erg het is”, zegt de Vlaamse econoom Geert Noels in het VRT-programma Terzake. “De rente is zo laag dat mensen naar de beurs worden gedreven voor een beetje rendement, zij hebben geen ervaring met het inschatten van risico’s. Positief is dat de meeste Europese banken veel sterker zijn dan in 2008.” In dat opzicht is hij het dus niet eens met Benink.

Geert Noels bij VRT Terzake

 

Geert Noels in Terzake

 

VjG kort

‘Hier maak je mee dat banken veranderen’

Maak kennis met de nieuwe redacteur: Rob Visser

Toetsenbord -uitsnede -3.jpgAl ruim een half jaar worden veel bijdragen aan Verhuis je geld! geschreven door Rob Visser. Nu Hanneke en ik de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots overschreden hebben, zijn we blij in hem een waardige opvolger gevonden te hebben. Via dit interview kunt u met hem kennismaken.

Waarom werk je mee aan Verhuis je geld?

“Wat mij fascineert is het vergroten van transparantie, zodat mensen meer bewuste beslissingen nemen die ook het verwachte resultaat geven. Bij Verhuis je geld! kan ik eraan meewerken dat de transparantie van banken wordt vergroot. De poll die nu loopt wijst ook uit dat onze doelgroep dit belangrijk vindt.”

Wat is je achtergrond?

“Na mijn afstuderen aan de Heao in 1979 kwam ik terecht in de journalistiek. Nu bedrijf ik communicatie met journalistieke principes, gestoeld op leesbaarheid, duidelijkheid en geloofwaardigheid. Niet alleen de opdrachtgever is mijn klant, ook de lezer. Diens belangen zijn voor mij minstens gelijkwaardig aan die van andere betrokkenen (zoals opdrachtgever en geïnterviewde), zodat iedereen een faire behandeling krijgt. De tekst moet geen loze beloftes bevatten die alleen maar in het voordeel van de opdrachtgever zijn.”

Waar ga je op mikken en hoe pak je dat aan?

“Goed luisteren naar wat onze doelgroep nodig heeft, dat staat ook centraal in de genoemde poll. Het kan zijn dat de formule meer eigentijds wordt, een aparte peiling daarnaar wordt nu ontwikkeld. 
Laten we niet de illusie hebben dat we de wereld veranderen met deze website, waar het om gaat is besef creëren bij bankklanten dat ze niet alleen staan en dat ze kunnen kiezen voor een betere bank. Als daardoor de markt ook maar heel licht verschuift, zullen gevestigde banken zich realiseren dat er een situatie kan ontstaan als bij David en Goliath. Daaruit zullen ze gaandeweg consequenties trekken.”

Voor wie is het interessant om zich aan te sluiten bij Verhuis je geld!?

“Iedereen die bewust kiest voor een bank voor het onderbrengen van de betaalrekening. Misschien hebben we in de toekomst een wat meer uitgebreide formule met sociale media, zodat we ook meer in dialoog komen met andere (ideële) initiatieven rond dit onderwerp. Dit kan betekenen dat ons bestaan meer steun en bekendheid krijgt dan op dit moment. 
In elk geval zullen we wekelijks minstens één eigen bericht blijven maken. Dus wie op de hoogte wil blijven is hoe dan ook bij deze website aan het goede adres.

Deze site is trouwens ook interessant voor iedereen die wil meemaken dat banken er niet aan ontkomen om een meer verantwoorde functie in de samenleving te vervullen. Als ze werkelijk vinden dat marktdenken hoogtij viert, dan zou het heel raar zijn als ze de signalen uit de markt blijven ontkennen. Ook de publieke opinie vraagt daarom. De hele samenleving gaat een verschuiving meemaken en bij ons zit je op de eerste rij.”

Wat vraag je van de lezer?

“Dat ze hun aandacht blijven geven en graag ook hun mening. Alle reacties zijn welkom. Het delen van berichten wordt eveneens gewaardeerd, we zullen dat vanuit de redactie in de toekomst zelf ook meer doen. Daarnaast staan we open voor ideeën over onderwerpen die we kunnen behandelen. Bijvoorbeeld: wat heeft invloed op je overstap naar een andere bank en hoe is het gegaan? Wat weerhoudt je en wat heeft geholpen? Hoe is het bevallen bij de nieuwe bank? De redactie is te bereiken via de contactpagina.”

Rob Visser -uitsnede

Rob Visser: “David en Goliath.”

 

Actueel: IBAN wordt overbodig

‘Ban IBAN’ moeten ze bij de ECB gedacht hebben. Over drie jaar wordt het mogelijk om te betalen door het invoeren van een mailadres of telefoonnummer.

Europa is fijn voor grote bedrijven. Voor de burger levert het alleen maar lasten, geen lusten. Dat vinden veel burgers, maar de ECB wilde eens wat anders. Over drie jaar hoeven we het IBAN-nummer niet meer te onthouden. Het kan niet (veel) sneller door technische en juridische belemmeringen. Zie het artikel bij RTL Z: IBAN-irritatie verdwijnt.