Fair4 all: eerlijke economie voor sociale cohesie

Fair4all logo uitsnede -2Een eerlijk alternatief neerzetten voor het economische systeem. Dat wil Fair4all. De organisatie beschouwt een eerlijke economie met sociale cohesie als ‘een feest’.

“Ik heb geleerd geld te tellen, maar niet wat geld is.” Zo vertelt financieel innovator Tony Greenham in een van video’s op de website van Fair4 all. “Laten we geld beschouwen als een manier om waarde uit te wisselen. Dat is dus wat anders dan vermogen dat je in een bankkluis kunt opslaan, dat laatste werkt blokkerend op de enorme creativiteit van mensen.”

Oorzaak in systeem

Het huidige financiële systeem is volgens Greenham gericht op winst op de korte termijn, niet op sociale en ecologische behoeftes. “Ook worden overschotten en tekorten niet gestabiliseerd, maar juist versterkt. De oorzaak hiervan ligt niet bij individuele bankiers, maar bij het systeem. Kunnen we van de overheid verwachten dat dit wordt aangepast, nu het vertrouwen in de overheid niet groter is dan in banken?”

Creatief

Wanneer we geld behandelen als een vorm van vertrouwen in de sociale relatie tussen mensen, kan de mensheid nieuwe wegen zoeken om de economie vorm te geven, zo stelt hij. “Dat dit heel goed denkbaar is bewijst de geschiedenis. In de jaren na de crisis van 1929 waren er in de VS honderden steden die hun eigen geld hadden uitgebracht. En in 1915 wist de overheid op Guernsey de economie op gang te brengen door een investering die  vertrouwen gaf in de gemeenschap. Zolang dat gebeurt en we gebruiken onze creativiteit, zullen we nooit zonder geld komen te zitten.”

Bankrekening voor deelnemers

Wie deelnemer wordt van Fair4All krijgt een ‘gebruiksrekening’ en een rentevrije ‘spaar- & leenrekening’ in Fairs. De eerste heeft kenmerken van een LETS-systeem, de laatste is gebaseerd op het systeem van de Zweedse coöperatieve rentevrije JAK Bank.

Fair4all TEDx talk TonyGreenham

Klik op de foto voor de TEDx-talk van Tony Greenham over creativiteit en sociale cohesie.

 

 

 

Advertentie

‘We kunnen het aan’

De hervorming van het geldstelsel is minder ingrijpend dan de afschaffing van de slavernij en de emancipatie van de vrouw. Dus dat kunnen we als samenleving zeker aan en het is net zo hard nodig. Zo zei George van Houts, namens burgerinitiatief Ons Geld, woensdag in de Tweede Kamer.

Achterban

Beslissers laten zich niet overtuigen door een toneelstuk, zoals bij voorstellingen van toneelgroep De Verleiders gebeurt met het publiek (dat door politici wordt beschouwd als hun achterban). In de Tweede Kamer komt het aan op argumenten: een rationele weergave van pro’s en contra’s.

Belangstelling

’s Avonds vertelde Van Houts bij Pauw dat het debat na zijn betoog meer belangstelling had van Kamerleden dan eerdere burgerinitiatieven. “Veel partijen vroegen spreektijd aan. Minister Dijsselbloem vroeg de Kamer om een opdracht tot het doen van onderzoek. Waarschijnlijk wordt dit uitgevoerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.”

Er komt een boek

Momenteel werkt Van Houts voor uitgeverij Querido aan een boek over de voorstelling die door De Verleiders wordt gespeeld. “Het publiek was vaak zo geïmponeerd dat ze met de verkregen kennis ook iets wilden gaan doen. Het boek komt er voor hen en voor degenen die niet bij de voorstelling aanwezig zijn geweest.”

Slikken en stikken

Daarnaast werken De Verleiders aan een nieuw stuk. De voorstelling heet Slikken en stikken en gaat over de zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. Martijn Fischer vervangt als acteur Pierre Bokma.

Initiatiefnemers

Ook al wordt Van Houts door zijn optreden wellicht gezien als de held van Ons Geld, hij is niet de enige die zich ervoor inzet. Initiatiefnemers waren ook: Ad Broere, Martijn Jeroen van der Linden, Luuk de Waal Malefijt en Edgar Wortmann.

Verleiders -PrtSc webpag speellijst

Klik op de foto voor de speellijst van De Verleiders.

Compassieprijs in teken van economie

Compassie -uitsnedeHet is hoog tijd voor een meer humane economie. Dat stelt de stichting die jaarlijks de Compassieprijs uitreikt. Daarom staat de prijs dit jaar in het teken hiervan. “De financiële sector heeft laten zien wat de gevolgen zijn van een economie die niet ten dienste staat van menselijk welzijn en geluk.”

Verbinding van belang

“Wereldwijd verloren mensen banen, huizen en pensioenen. In veel landen leidde dit bovendien tot maatschappelijke instabiliteit en politieke spanningen”, zo stelt de stichting op haar website. “Economie en compassie worden niet snel in één adem genoemd.
Het een gaat over geld en winst, het ander over empathie en mededogen.
Toch is een verbinding tussen beiden mogelijk en van het allergrootste belang.”

Belangrijke initiatieven

In aanmerking voor de prijs komen individuen die zich op dit terrein binnen de Nederlandse samenleving verdienstelijk maken met kleine bedrijven (tot 50 werknemers) of met andere belangrijke initiatieven (bijvoorbeeld in de vorm van artikelen, boeken, onderzoeken, projecten). De prijs is bestemd voor hen die “Harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen.”

Uitreiking

De prijs wordt uitgereikt op 20 mei en bestaat uit een oorkonde, een lamp en een bedrag van duizend euro. De uitreiking gebeurt tijdens de ondertekening van het Handvest voor Compassie door de stad.  Nomineren kan tot 8 april.

VjG-kort

Banken hebben nauwe banden met politiek, werkgeversorganisaties en toezichthouders, stelt Michiel Werkman bij FTM. Hij noemt het goed getimed dat daags voor het Kamerdebat over derivaten allerlei informatie naar buiten komt die voor banken gunstig is.

Compassie handvest logo

Klik op het plaatje voor het nominatieformulier van de Compassieprijs.

 

 

Bouwen aan een andere economie

Ecogood tekening Discover

Op 18 maart organiseert de Nederlandse tak van Economy for the Common Good (ECG) een cursusbijeenkomst over het bouwen aan een ‘gemene goed economie’. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de geschiedenis van ECG en het vormgeven van uitgangspunten als solidariteit, duurzaamheid en transparantie. Ook de invulling van deze waarden door de individuele deelnemers wordt behandeld.

Tegenstelling

Er zijn in de economie veel activiteiten die als gemeen (doortrapt) worden ervaren, hier staat het woord gemeen voor gemeenschappelijk. ECG ontstond als beweging een jaar of vijf geleden in Oostenrijk. Wetenschapper Christan Felber besprak met een aantal ondernemers de tegenstelling die zij ervoeren tussen waarden die gangbaar zijn in hun werk (zoals winstmaximalisatie, concurrentie) en in het privéleven (zoals samenwerking, vertrouwen).

Rol van geld

Intussen is ECG gegroeid naar een netwerk met vele duizenden individuen en afdelingen in ruim vijftien landen. De bijeenkomst van 18 maart is de eerste in een reeks, met op 25 november specifiek aandacht voor de rol van geld. Aanmelding is mogelijk bij Annemarie Poorthuis.

Totaalvisie

Een van de docenten op 18 maart is Otmar Donnenberg die in Oostenrijk is geboren en lang werkzaam was in Nederland als consultant voor grote bedrijven. Wat hem drijft is het inzicht dat de mensheid niet verder komt met oude denkpatronen: “Om de samenleving te behouden is vernieuwing nodig, vanuit een totaalvisie. Alle deelgebieden als ecologie, economie, cultuur, mensenrechten verdienen daarin een plek. En omdat niemand deze ambitie alleen kan realiseren, is iedereen welkom die zich hiertoe aangesproken voelt. Zodat we samen kunnen bouwen aan een huis voor de mensheid waarin iedereen zich thuis voelt.”

VjG-kort

Stine Jensen over Geld bij Dus ik ben

Klik op de foto voor de uitzending van Dus ik ben over geld.