Banken aanzetten tot duurzaamheid

Marcel Reijnen, vanuit Dierenbescherming werkend voor EerlijkeBankwijzer, stuurt onderstaande bijdrage.

Denkt u ook wel eens, wat doet die bank met mijn geld? Verdwijnt mijn geld in de grote zakken van die banken, die het misschien investeren in megastallen of clusterbommen? Hoe kom ik daar eigenlijk achter?
De EerlijkeBankwijzer zoekt het voor u uit. Maar u kunt zelf ook wat doen door actief te bankieren: spreek uw bank erop aan, of stap over.

De EerlijkeBankwijzer is in 2009 gestart met als doel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te bevorderen bij Nederlandse banken met steun van de klanten van de banken. Door het beleid én de praktijk van de banken te vergelijken moet de EerlijkeBankwijzer concurrentie op MVO stimuleren.
De klant kan met behulp van de informatie die EerlijkeBankwijzer op haar website publiceert nagaan of de eigen bank goed bezig is: wordt er door de bank genoeg gelet op dierenwelzijn, op wapenhandel, op kinderarbeid en nog veel meer thema’s? Als dat niet het geval is kan de klant de bank daar op aanspreken of – in het uiterste geval – weggaan en het geld verhuizen naar een andere, beter scorende bank. Lees verder

Spaarbank-meter, maart 2012, merendeel spaarbanken ver onder de maat!

De afgelopen 10 jaar is het aandeel spaarders dat geld buiten de eigen bank wil onderbrengen gegroeid van 5 naar 33%. Toch blijft het merendeel van de spaarders gewoon zitten bij banken die te lage rentes bieden en/of zaken ondernemen waarmee diezelfde spaarders het niet eens zijn.
De keuze is ook lastig. Wat zijn precies de voorwaarden van de verschillende (maar liefst 550) spaarvormen? Blijft die rente wel zo hoog? Hoe veilig is mijn spaargeld bij deze bank? En als het om de werkwijze van banken gaat is het nog moeilijker. In welke sectoren wordt geïnvesteerd, hoe verantwoord zijn investeringen en welke risico’s worden daarmee gelopen?

Spaarbank-meter helpt afgewogen keuze maken
Op 9 maart 2012 is de Spaarbank-meter gepubliceerd voor iedereen die bewust met spaargeld wil omgaan. (lees  verder onder de tabel)

Spaarbank-meter maart 2012
Uitgebreide gegevens (29 criteria) van vanspaarbankveranderen.nl, homefinance.nl en eerlijkebankwijzer.nl zijn samengevat in één tabel met twee rapportcijfers per bank, te weten:
– Rapportcijfer Spaarrentebeleid. Wat krijg ik als spaarder terug voor mijn inleg?
– Rapportcijfer Waarden & normen. Wat gebeurt er met het ingelegde geld?
Voor het eerst zijn nu ook historische gegevens opgenomen: van rentes over de afgelopen 18 maanden. Ook is bonusbeleid en transparantie van banken onderzocht.

Belangrijkste conclusies voor spaarders
Als eerste valt op dat de meeste Nederlandse spaarbanken matig tot slecht presteren. Voor Spaarrentebeleid scoort bijna de helft tot ver onder de maat. Nog ernstiger is het voor Waarden & normen, waar slechts twee banken een voldoende krijgen. 
Andere conclusies zijn:

  • Slechts één bank scoort voor beide rapportcijfers voldoende of meer: ASN Bank is daarmee de keuze bij uitstek voor spaarders die hechten aan relatief hoge rentes en aan gehanteerde waarden & normen van hun spaarbank.
  • De drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank doen het ronduit slecht. Alledrie scoren op Spaarrentebeleid onder de 4 en op Waarden & normen matig. En dat terwijl het overgrote deel van het Nederlandse spaargeld (nog steeds) bij die banken is ondergebracht.
  • Kijk je als spaarder alleen naar consistent hoge rentes, dan is de keus ruim. Voor Spaarrentebeleid halen 10 banken een rapportcijfer tussen 8 en 9,6.
  • Van de 10 koplopers voor Spaarrentebeleid zijn er slechts 4 die ook op Waarden & normen zijn beoordeeld. Spaarders die voor één of meer van deze 6 niet beoordeelde banken kiezen, weten dus niet wat er met hun geld gebeurt. Voor spaarders is dit een spijtige situatie. Wij pleiten ervoor het onderzoek van EerlijkeBankwijzer uit te breiden, in eerste instantie naar banken die hoog scoren op Spaarrentebeleid.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide rapport Spaarbank-meter maart 2012 (pdf)

U bent gewaarschuwd!

Wall Street Psychopath

Op de foto Christian Bale als Patrick Bateman, Wall Street investment banker en… psychopaat in de film American Psycho. Onderzoekers hebben aangetoond dat zeker 10% van de medewerkers binnen de financiële industrie symptomen van psychopathie vertonen.

Het einde van Wallstreet (zoals we het nu kennen)

foto: Howard Schatz

NYMag plaatste op 5 februari 2012 een zeer interessant artikel van Gabriel Sherman, waarin duidelijk wordt dat er veel veranderingen op Wall Street aan de hand zijn. En dat de inmiddels doorgevoerde hervormingen meer effect hebben dan menigeen denkt. Wall Street, wie wil daar nog werken? Lees hier het hele artikel.