Bankwijzer looft Triodos en ASN

Eerlijke bankwijzere 2016Wederom komen Triodos Bank en ASN Bank het beste uit de bus bij de Eerlijke Bankwijzer. Triodos scoort twee keer een 10 en ASN drie keer. Inmiddels komen van diverse kanten reacties op het rapport binnen, ook vanuit de bankwereld.

Beloven en doen

De Eerlijke Bankwijzer beoordeelt het beleid van tien Nederlandse banken op zeven factoren: arbeidsrecht, bonussen, klimaatverandering, belasting en corruptie, industrie, gezondheid en natuur. De organisatie zelf concludeert dat grote banken “veel beloven en weinig doen“.

Zwaar onvoldoende

ING over Eerlijjke bankwijzerAmnesty International behoort samen met Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie, Pax en de Dierenbescherming tot de oprichters van de Bankwijzer. De mensenrechtenorganisatie concludeert uit het rapport dat Nederlandse banken meedoen aan schendingen van arbeidsrechten. “Sommige banken krijgen een mager zesje. Aegon en Delta Lloyd  (verzekeraars die ook een bank hebben) scoren zelfs zwaar onvoldoende.”

Investering in kolen
In een verklaring zegt Regiobank trots te zijn op de eigen scores. ING zegt voldoende te scoren en belooft de aanbevelingen in het rapport serieus te bekijken. Wellicht is ING vergeten hoe er wordt gekeken naar de investering die de bank, samen met Rabobank, doet in kolen. Verhuis je Geld berichtte hierover op 27 november.

VjG-kort: Krijgen gedupeerden DSB allemaal hun geld?

Ex-topman Dirk Scheringa gaat met zijn CS Factoring naar de beurs. Factoring is het afkopen van debiteurenschulden voor provisie.

Nuance

Gezien het verleden van Scheringa is dit voor het imago van de financiële sector wellicht geen goed nieuws. Tegelijk is er een nuance. De curatoren streven ernaar dat alle particuliere gedupeerden hun geld terug krijgen, zo meldt website Z24. Daarbij gaat het om 8.000 DSB-klanten die meer dan 100.000 euro op hun rekening hadden staan toen de bank omviel. Zij konden dus niet volledig profiteren van het depositogarantstelsel. Daarnaast zijn  er nog 500 leveranciers met een openstaande rekening en 22.000 polisklanten die veel te veel provisie hadden betaald.

Aanspraken

In totaal heeft DSB een kleine 4 miljard aan schulden niet afbetaald. Daar staat tegenover dat er nog een vergelijkbaar bedrag aan vorderingen uitstaat in de vorm van af te betalen leningen. Volgens een aanbod van de curatoren kunnen gedupeerden van het faillissement hun volledige vordering uitgekeerd krijgen, als wordt afgezien van rente en andere aanspraken.

Advertentie

Financiële sector kan draai niet maken

S-bocht borden -uistnedeVerzekeraars en banken erkennen dat ze kansen missen om hun voortbestaan veilig te stellen. Dat komt naar voren uit studies die adviesbureaus KPMG en PWC onafhankelijk van elkaar hebben gedaan. De helft van de financiële instellingen denkt de komende jaren omzet te verliezen aan ict-bedrijven die financiële diensten leveren (fintech). 

Transformatie

Een artikel op de website amWeb geeft een citaat uit het rapport van KPMG dat zegt: “Als er zo veel energie wordt gestoken in transformatie, waarom is er dan zo weinig veranderd?”, Volgens het adviesbureau is meer nodig dan alleen de  wil te veranderen, om te zorgen dat de verandering daadwerkelijk plaatsvindt.

Uitdagingen

Verzekeraars zijn zich bewust van de uitdagingen waar zij voor staan, meent KPMG. “Maar veel van hen zeggen dat ze het moeilijk vinden om werkelijk waarde te halen uit veranderingsinitiatieven en dat ze onvoldoende capaciteiten hebben om verandering binnen de organisatie echt op grote schaal teweeg te brengen.”

Minder tijd

Nieuwe toetreders en bedrijven van buiten de eigen branche, zoals fintech, worden gezien als bedreiging en tevens als inspiratiebron voor verandering. Dat laatste kan bijdragen aan een oplossing. Een andere benadering is nodig: “Denken als een verzekeraar gaat niet leiden tot transformatie.” Organisaties in de sector moeten volgens KPMG verder vooruitkijken (vijf tot tien jaar in plaats van drie jaar) en tegelijk voor het doorvoeren van veranderingen minder tijd nemen.

Hart ballon -uitnsede

Klantbehoefte
Ook het PWC-rapport ziet in de sector angst voor fintech. Dergelijke bedrijven zijn volgens de 544 ondervraagden heel goed in het inspelen op de klantbehoefte.

Verstrengeling politiek met economie

Verknoopt -uitsnedeDat regeringsbeleid steeds meer wordt gebaseerd op economische overwegingen komt door een sluipende verstrengeling van politieke en economische macht. Dat is de kern van het boek Het financiële regime (Der Souveränitätseffekt) van Joseph Vogl dat afgelopen week in Nederland uitkwam.

Opkomst van de VOC

De opkomst van de VOC in Nederland was het eerste symptoom van deze ontwikkeling, volgens de auteur. En het voorlopige resultaat is de huidige economische crisis. Als dat klopt is de groeiende macht van banken en multinationals dus geen recent probleem. Een symptoom is het wel – de oorzaak ligt dieper.

Crisispolitiek

Gevolg is dat publieke instanties niet langer worden bestuurd door de staat, maar  door een conglomeraat daarvan met internationale organisaties, centrale banken en private ondernemingen. Ongemerkt worden regeringstaken overgenomen door comités van experts, geïmproviseerde raden of informele syndicaten van politieke en economische spelers. “De crisispolitiek die zij vervolgens voeren, wordt slechts gelegitimeerd door noodzaak en uitzonderingstoestand”, zegt Vogl.

Ontbreken van publieke controle

Zo ontstaat een type macht dat zich onttrekt aan publieke controle zodat afwegingen en procedures zich moeilijk in kaart laten brengen. In het moderne geldwezen sluipt een politieke beslissingsmacht, los van de volkssoevereiniteit. De huidige economische crisis is geen bijwerking, maar een instrument voor het rechtvaardigen van machtsconcentratie.

Creditcard -uitsnedeGenomineerd

Het financiële regime werd al voor publicatie genomineerd voor de non-fictieprijs van de Leipziger Buchmesse.

__naschrift
In de week na publicatie van bovenstaand bericht werd Vogl geïnterviewd door De Groene. Eerder verscheen op Verhuis je geld dit artikel over financialisering.

Procederen tegen de bank, een ongelijke strijd

Strijd bokken -uitsnedeBij een rechtszaak betalen beide partijen hun eigen advocaat. Behalve een bank: als die een rechtszaak wint brengen ze sinds 2009 de eigen advocaatkosten in rekening bij de verliezende partij. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van Follow the Money.

Redelijk

In artikel 28 lid 2 van de de bankvoorwaarden staat: Alle overige bijzondere kosten van de bank voortvloeiend uit de relatie met de cliënt komen voor rekening van de cliënt voor zover dit redelijk is. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle leden de Nederlandse Vereniging van Banken, behalve Knab. Zo stelt Jan-Hein Strop in een artikel op de website van Follow the Money (het artikel is toegankelijk voor € 0,29).

Financieel risico

“Hier geeft de bank zichzelf een vrijbrief om de eigen advocaatkosten op haar klanten te verhalen, als die een procedure verliezen”, zegt Strop.  “Zoals bekend zijn die advocaatkosten meestal niet mals. (…) Procederen is al peperduur vanwege de griffiekosten en hoge kosten van rechtsbijstand, maar zo dreigt de rekening nog eens tienduizenden euro’s hoger uit te pakken — een financieel risico dat weinigen zich kunnen permitteren.”

Opvallend

Volgens de onderzoekers zijn drie punten opvallend bij de toepassing van deze regel door banken:

  1. banken boeken zonder aankondiging het bedrag af van de rekening van een klant waarmee een juridische procedure heeft gelopen. Er vindt geen overleg plaats over de hoogte of het tijdstip van de boeking
  2. er is praktisch geen kans om stappen die de bank hierbij zet aan te vechten
  3. als de klant de procedure wint, krijgt deze de eigen advocaatkosten niet vergoed van de bank.

EvenwichtSpiraal hout met centrum -uitsnede

Momenteel onderhandelen juristen van banken met vertegenwoordigers van het mkb en de Consumentenbond in de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER. Officieel streeft de Coördinatiegroep naar voorwaarden ‘waarin op evenwichtige wijze met de belangen van de betrokken ondernemers en de consumenten rekening wordt gehouden’. Dat lijkt niet te zijn gelukt in 2009 toen de  formulering in het voordeel van de banken werd aangepast.

Het principe ‘de klant centraal’, dat toen al werd verkondigd, lijkt nog niet geheel geconcretiseerd.