Geeft SolarCoin stabiliteit?

Solarcoin -uitsnede
Met een nieuwe munt kun je sinds kort de opbrengst van je zonnepaneel verhandelen: de SolarCoin. Wereldwijd is al bijna voor elf miljoen euro in omloop. Het is een munt die functioneert zonder toezicht van een centrale bank en de initiatiefnemers verwachten dat de waarde verveelvoudigt.

Per megawattuur

Het is net als de bitcoin, een digitale munt, maar er zijn blijkbaar ook fysieke exemplaren in omloop (zie foto). Een artikel op de Vlaamse website Mondiaal nieuws vertelt hoe de SolarCoin werkt. Bezitters van de munt hebben een of meer zonnepanelen en registreren deze bij de SolarCoin Foundation. Elke megawattuur levert het bedrag van 1 SolarCoin op.

Angst voor waardestijging

De aangeleverde gegevens worden gecheckt via blockchains. Dat is een systeem waarmee de financiële sector de waarde van data verifieert, zie deze pagina op Wikipedia. Er is geen centraal toezicht op de munt, de bezitters zullen dit zelfsturend moeten regelen. De initiatiefnemers verwachten dat de munt twee tot driehonderd keer meer waard wordt. Dat lijkt mooi, maar een dergelijke stijging geeft ook veel onzekerheid en kans op speculatie.

Zekerheid over rendement

Tegelijk kan de munt voor bezitters van een zonnepaneel juist meer zekerheid geven overHand uit computer krijgt geld -uitsnede het rendement van hun investering. En er wordt gezegd dat de SolarCoin bij toenemend gebruik van zonne-energie kan uitgroeien tot een equivalent van de vroegere gouden standaard. Daarmee zou de munt een ijkpunt worden voor de wereldeconomie.
Advertentie

Raad weet (zich geen) raad?

Challenge status quo in finance.jpg

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onderzoek gestart naar aanleiding van het debat over Burgerinitiatief Ons Geld, in de Tweede Kamer op 16 maart. De Raad werd aan het werk gezet door minister Dijsselbloem van Financiën, na een motie die was ingediend door CDA en SP.

Onzichtbaar proces

De WRR zegt een onderzoek te zijn gestart “Naar de verschillende aspecten van geldschepping en mogelijke alternatieven en verbeteringen. Dit proces is soms onzichtbaar en moeilijk te doorgronden.”

In voordeel van banken

Deze tactische formulering kan betekenen dat de WRR probeert te laveren tussen de gigantische belangen van de sector en de groeiende bezorgdheid in de publieke opinie. Volgens bankdeskundige Ad Broere leidt de onderzoeksvraag van CDA en SP tot een resultaat dat in het voordeel van de banken uitvalt.

VjG-kort

 

Open banking krijgt standaard

Tweet negatieve rente

Banken hebben net als artsen veel vertrouwelijke gegevens onder hun hoede. Tegelijk hebben banken een publieke functie: hun belangen en die van hun cliënten zitten in een context van maatschappelijke processen waarin ook publieke belangen spelen. Daardoor is behoefte ontstaan aan meer openheid, zodat deze belangen zorgvuldig en gezamenlijk kunnen worden behartigd.

Software

Open banking is een opkomend begrip in de bankwereld. Uitgangspunt is volgens Wikipedia dat er openheid is rond de bouwstenen van de door een bank gebruikte software evenals voor de gebruikte data. Daarnaast gebeurt de ontwikkeling van de software in het kader van open source.

Vergelijking

Open banking standard

Volgens het Londense Open Data Institute zorgt open banking voor meer transparantie, concurrentie, efficiency en innovatie in de financiële sector. Het instituut ontwikkelt hiervoor een standaard omdat op die manier de verkregen informatie goed kan worden vergeleken en geïnterpreteerd. Een van de financiële instellingen die zich hiervoor inzet is Starling Bank.

VjG-kort:

‘Coöperatie stopt verspilling energie’

Energiecoöperaties-2

“We hebben er genoeg van. De verspilling van geld en energie moet stoppen.” Dat zeggen geïnterviewden uit allerlei landen in een korte video over de opkomst van energiecoöperaties. Er zijn nu 2.500 van deze coöperaties in Europa.

Bedoeling is dat de video werkt als middel voor fondsenwerving (crowdfunding) voor het maken van een documentaire over dit onderwerp. “We willen de waarheid vertellen”, zegt de initiatiefnemer. “Het wordt tijd dat ernaar geluisterd wordt.”

VjG-kort

Ethisch consumeren

Dit weekend is in het Belgische dorp Floreffe het festival Esperanzah. Bezoekers kunnen genieten van muziek, straatkunst, films en panelgesprekken, onder meer over duurzaamheid. Triodos Bank België geeft vrijkaarten weg voor zondag . Wie in aanmerking wil komen moet antwoord geven op de vraag: Wat doe jij om ethische consumptie te bevorderen? Daarna is het nodig Likes te verzamelen voor je reactie.

Verder kort