Coöperatie blok aan been Rabobank?

Blok -uitsnedeRabobank gaat een vorm van crowdfunding aanbieden die volgens bestuurslid Rien Nagel past bij de identiteit van de bank. Columnist Michiel Werkman van Follow The Money bestrijdt dat. Als zijn stelling klopt maken waarden en principes opnieuw plaats voor winstbejag en concurrentieverhoudingen.

Nieuwe paden

In De Telegraaf zegt Nagel dat de bank vroeger bemiddelde tussen boeren die te veel en boeren die te weinig geld hadden en dat dit beginsel nog steeds geldt. Werkman waardeert dat Rabobank experimenteert met cofinanciering door particulieren. “Het hoort erbij dat zij daarvoor nieuwe paden (…) begaanbaar maken. Alhoewel er nog een heel lange weg is te gaan voordat er niet alleen sprake is van samen financieren, maar vooral óók van samen delen in het rendement én in het delen van de zekerheden.”

Rentepercentage

En daar gaat het al fout, volgens Werkman. “Dit plan heeft niets van doen met coöperatief bankieren, het is niets meer en niets minder dan het verleggen van een belangrijk deel van het bancaire financieringsrisico naar private investeerders. De uiteindelijke kredietnemers  krijgen niet bepaald het meest aantrekkelijke debetrentepercentage. En dat laatste zou bij een echte coöperatie juist wel het geval zijn.”

Historisch besef

Dat de bank blijf schermen met de coöperatieve identiteit is voor Werkman een vorm van pronken met valse veren. “In de tegenwoordige directie van de Rabobank zitten figuren die het werkelijk aan ieder historisch besef lijkt te ontbreken. Ze zouden zich moeten inlezen bij de Rabo Canon. Het is prima om met creatieve oplossingen te komen, maar kom er gewoon voor uit wat het doel van Rabobank is. Veel geld verdienen en risico’s vooral buiten de deur houden.”

TijdgeestVeren pauw -uitsnede

In de reacties onder het artikel leeft dat deze stap van de Rabobank inderdaad op gespannen kan staan met de coöperatieve gedachte. Tegelijk is er steun omdat de stap in de tijdgeest past. En daar wordt aan toegevoegd dat de bank uitgangspunten als stakeholderdenken en waardecreatie toch al jaren niet meer hanteert.

Advertentie

Invloed van geld bij ASN op 8 juni

KarTent, kartonnen kampeertent -uitsnede

Welke invloed heb je als consument met het geld dat je besteedt of investeert? Is het beter om te kiezen voor een kleine vernieuwer of voor een grote speler die een klein stapje zet? Daarover gaat de avond ASN Live, van ASN Bank, op 8 juni in Amersfoort. Een van de projecten die aan bod komt is een producent van kartonnen tenten (foto).

Eerlijke informatie

Spreekster Willemijn Verloop (oprichter van WarChild) gaat in op de vraag hoe ASN Bank invloed uitoefent op de financiële wereld. Ronald Duong, bekend van het tv-programma Keuringsdienst van Waarde, behandelt het belang van eerlijke informatie bij het maken van keuzes. En over de dilemma’s van journalisten bij het samenstellen van die informatie.

Ondersteuning

Daarnaast wordt gesproken over het platform van ASN Bank, Voor de Wereld van Morgen, en de samenwerking daarvan met Oneplanetcrowd bij crowdfunding. De bank zegt hiermee duurzame ideeën te willen ondersteunen “Door te helpen met kennis, tijd, geld, training, publiciteit en een veelzijdig netwerk.” Voorbeelden van deze initiatieven zijn: KarTent (recyclebare kartonnen festivaltenten) en VoorleesExpress (hulp aan kinderen met taalachterstand).

Aanmelding

De avond wordt opgeluisterd met een optreden van zangeres Nana Adjoa. Voor meer informatie en aanmeldingen inzake ASN Live klik hier.

ING geeft gemachtigden inzage saldo

Pen, hand en papier -uitsnedeRekeninghouders bij ING die gemachtigd zijn voor een andere rekening zien sinds enkele weken het saldo van die rekening. Velen van hen zijn ontstemd, zo blijkt uit discussies in de community van de bank. “Onze dochter kan nu ons saldo zien en ons uitgavenpatroon. Dat willen we niet!”

‘Wens van klanten’

De wijziging hangt samen met een aantal veranderingen in de betaalrekening van ING, waarover we begin april berichtten. Volgens ING worden de machtiging voor de betaalrekening en die voor internetbankieren samengevoegd ‘om te voldoen aan de wens van klanten’. Wie belt met ING krijgt te horen dat dit al in januari per brief is meegedeeld.

Twijfel

Renée van Aller, abonnee van Verhuis je geld, betwijfelt dat. “Als ik een brief had gehad waar dat in stond, had ik toen al aan de bel getrokken. Ik ben gemachtigd op de rekening van een vriend voor het geval hij tijdelijk buiten staat is om zijn zaken te doen. Hij is op mijn rekening gemachtigd voor dezelfde reden. Maar wij willen niet weten wat de ander op zijn rekening heeft of daarin kunnen kijken voordat het zover is.”

Niet geraadpleegd

“Wij zijn als klanten niet over deze eenzijdige verandering geraadpleegd”, vervolgt Van Aller. “Banken leggen veranderingen nooit uit, net als bij de voorgenomen verkoop van klantengegevens door ING. Ik ben deze week nog op het kantoor aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam geweest om uitleg te vragen. De locatiemanager zei dat hij mij kende en dat ik altijd wat te zeuren had. Blijkbaar wist hij nog dat ik me indertijd ook over de verkoop van klantgegevens kritisch had uitgelaten.”

Ideeën

Op de online community van de bank is het druk. Op vraag waarom klanten niet zelf mogen kiezen of ze inzage krijgen, volgt als reactie “Indien je als gemachtigde geen inzage wilt hebben (…), is het intrekken van de machtiging op dit moment helaas de enige optie. (…) Ideeën van klanten zijn we momenteel aan het verzamelen op ons Ideeënplatform in de Community. Je mag je voorstel tot het inbouwen van een keuzemogelijkheid ook daar plaatsen.”

Geen toestemming

René van Aller-1 -uitsnede -2

Renée van Aller: “Banken leggen veranderingen nooit uit.”

Dit maakt geen eind aan de opschudding. Er is weer een nieuwe klant die verontwaardigd is: “Ik heb ING geen toestemming gegeven om de door mij afgegeven machtiging uit te breiden. U kunt en mag dit niet zomaar doen. Indien ING hierin volhardt dan zal ik de ombudsman of mijn rechtsbijstandverzekering in moeten schakelen.”

‘Er gebeuren nu verstandige dingen met mijn geld’

Time for change (overgang) -uitsnede“Het bevalt goed bij de nieuwe bank”, zegt Constant Coolsma. De tachtigjarige voormalig inwoner van Utrecht stapte over van ING naar Triodos Bank. Hij is nu met pensioen en woont in Latijns Amerika.

Probleem oplossen

Coolsma was in zijn werkzame leven journalist, communicatieadviseur en docent, hij had een rekening bij de PCGD, de Postcheque en Girodienst. “Het was de voorganger van de Postbank die later zou opgaan in ING. Je kan je nu niet meer voorstellen dat op je bankafschrift een doorkiesnummer stond. Als je dat belde kreeg je de medewerker aan de lijn kreeg die je rekening beheerde en een probleem kon oplossen. ING is zo groot en anoniem, daar weet je niet met wie je te maken hebt.”

Overstapservice

Toen hij besloot te emigreren kwam er nog iets bij. “ING deed moeilijk over een document voor het doorsluizen van mijn pensioen naar Brazilië. Iemand bij het consulaat had dat gedrag van banken vaker gezien en raadde me aan om stug vol te houden. Inmiddels had ik ook een rekening bij Triodos Bank en daar bleek het geen enkel probleem te zijn. Vervolgens maakte ik gebruik van de Overstapservice en ik schreef een brief aan de instellingen waar ik pensioen van ontvang. Alles kwam voortaan keurig op de nieuwe rekening.”

Leven om te leven

Hij woont nu al weer acht jaar in Brazilië, waar volgens hem mensen ‘leven om te leven’. “Het klimaat en de sfeer spreken me enorm aan. En terwijl Brazilië in menig opzicht nog een ontwikkelingsland is, is het heel modern als het op bankieren aankomt. Internetbankieren neemt hier een steeds hogere vlucht en het beveiligingsniveau is hoog.”

Zinvolle activiteiten

Constant Coolsma

Constant Coolsma: “Als het op bankieren aankomt is dit land modern.” Klik op de foto voor zijn blog over Brazilië.

Het doen van betalingen en het contact met Triodos  verlopen ook vanuit Brazilië moeiteloos. “Het is een bank waar je nog persoonlijke aandacht krijgt. Als er een probleem is kan ik bellen of  mailen en dan wordt het opgelost. Heel belangrijk is ook dat er verstandige dingen met mijn geld worden gedaan. Ze houden me op de hoogte van projecten  die ze steunen, zoals nieuwe vormen van energieopwekking en het ontwikkelingswerk van HIVOS. Het geeft me voldoening om te lezen hoe zinvol die activiteiten zijn.”