Rapportcijfers 33 banken, 4de kwartaal 2011

LET OP! dit is een verouderde versie van de Spaarbank-meter.
Nieuwste versie staat altijd op http://www.vanspaarbankveranderen.nl/spaarbankmeter.

Vandaag is voor de derde keer de Spaarbankmeter gepubliceerd, met rapportcijfers voor de 33 Nederlandse banken die spaarproducten aanbieden. LEES VERDER

Advertentie

Banken moeten opsplitsen

ANP, 22-10-2011
GroenLinks wil dat banken die zowel een spaarbank als een zakenbank zijn, deze activiteiten scheiden. Dat zei fractievoorzitter van GroenLinks Jolande Sap zaterdag. Sap wijst op de ,,ongelukkige situatie” waarbij banken met spaargeld risicovolle transacties kunnen aangaan. ,,Als ze de mist in gaan zitten ze niet zelf op de blaren, maar dwingen ons belastingbetalers om het op te lossen.” Volgens Sap moeten we terug naar de situatie van begin jaren 90, toen de activiteiten nog gewoon gescheiden waren.

Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, pleit ook voor een scheiding van de activiteiten als banken via het Europese noodfonds gesteund worden. De partij pleit dan ook voor een salarisplafond en dat de financiële instellingen afzien van bonussen.

GroenLinks wil dat het kabinet erkent dat de huidige crisis niet alleen een verhaal is van falende overheden, maar dat reddingsoperaties voor banken tijdens de financiële crisis landen zoals Spanje en Ierland in de problemen hebben gebracht.

Waarom nee-zeggen zo belangrijk is…

In een prachtig, en vooral verhelderend interview (door Henk Steenhuis) in Trouw van vandaag, gaat Hans Achterhuis in op hetzelfde onderwerp als eerder Occupy weet niet wat ze wil: kletskoek! aan de orde stelde.
Zo mooi als Achterhuis kon ik het niet zeggen, maar daar is hij dan ook de Denker des Vaderlands voor.
Lees het hele artikel in Trouw

Luxe in tijden van crisis

Vanmiddag las ik met groeiende belangstelling de NRC (22/23 oktober 2011), die veel goede artikelen had over de crisis. Dit keer kwam het allemaal behoorlijk hard aan bij me.
Het artikel over de SNS Bank bijvoorbeeld, die nu de zwakste blijkt te zijn van de vier grote Nederlandse financiële concerns en mogelijk de eerstvolgende Nederlandse bank is die het niet gaat redden. De SNS bank die tot 2005 nog naar buiten trad met de reclameslogan ‘Groot geworden door klein te blijven’. “SNS is voortgekomen uit spaarbanken die de spaarzin van arbeiders wilden bevorderen en verzekeraars die door de vakbonden werden opgericht om ze te verzekeren tegen de nadelige effecten van ouderdom en overlijden,” lees ik in het twee pagina’s grote artikel dat geschreven is door Tom Kreling en Daan van Lent. Het begon dus allemaal goed, maar de laatste jaren lijken de oude beginselen vergeten en is er veel geïnvesteerd en gespeculeerd met vastgoed. Die tak heeft bijna anderhalf miljard aan verlies opgeleverd en het is de vraag of ‘de bank voor de kleine lieden’ dit overleeft.

Andere artikelen gaan over de Occupy-beweging, en ook die lees ik met grote belangstelling. Het lijkt alsof we aan de vooravond staan van grote veranderingen in de financiële sector, omdat de bevolking het gewoon niet meer pikt dat zij moeten opdraaien voor onverantwoord gedrag van bankiers en regeringen. Ik krijg daarbij een wat angstig gevoel. Nu lijkt het allemaal nog vrij vredig en ludiek toe te gaan, maar als het uit de hand loopt, als het uitloopt op een soort opstand met geweld… En ik moet ook denken aan al die mensen die het buiten hun schuld nu al slecht hebben en het nog slechter zullen krijgen. Instellingen die voor hen nu al de deuren hebben gesloten zoals sommige buurthuizen en bibliotheken hier in Den Haag. Lees verder

Occupy weet niet wat ze wil: kletskoek!

Ondanks de wereldwijde groei van OccypyEveryting blijven veel commentatoren, vooral als ze verbonden zijn met gevestigde machten of traditionele organisaties, hameren op het feit de het misschien wel aardige, grappige demonstraties zijn, maar dat ‘die jongelui’ geen alternatieven aandragen voor de huidige problemen.

Eigenlijk is dat een heel zielig verwijt, want het is helemaal niet reëel om van een protestbeweging te verwachten dat ze met kant-en-klare oplossingen komen. 
Dat gold voor de Franse Revolutie (eerst moesten de koppen rollen!) en ook voor onze ‘revolutie’ van de jaren zestig. Die begon (in Nederland) met allerlei dwaze/gekke acties van o.a. Provo en Kabouters. Die wisten echt ook niet waar het precies naar toe zou moeten gaan, maar ze stelden wel iets aan de orde. Dat het zó niet verder kom, dat het afgelopen moest zijn met de regenten, patriarchaat en autoritaire structuren. Lees verder

Geldelite heeft tong verloren…

NRC-Next meldt dat de Duitse zakenkrant Handelsblatt vandaag een wel heel opmerkelijk interview plaatst met de directeur van de grootste Franse bank BNP Paribas. Na een maand vruchteloos onderhandelen over het interview met Boudouin Prost, plaatst de krant alleen de vragen en blijft het blad geheel wit op de plaats waar de antwoorden hadden moeten staan, daarmee de nietszeggendheid van Prot illustrerend.
Het artikel begint met:

Moeilijk uit zijn woorden komende Prot, gefotografeerd door Bernd Roselieb

Spaanse spaarbanken geplunderd

In De Groene Amsterdammer  publiceerde Lex Rietman gisteren het volgende bericht:

Barcelona – Wat is een zwaarder misdrijf, een bank beroven of er een oprichten? Dat was geen eenvoudige vraag die Bertolt Brecht zo’n driekwart eeuw geleden stelde. Maar als we het begrip ‘oprichten’ iets ruimer mogen opvatten en er ook de huidige bankbazen onder kunnen laten vallen, dan is het dilemma opgelost. Onze dank daarvoor gaat uit naar de Spaanse financiële sector en in het bijzonder naar de spaarbanken. Lees verder

Is mijn spaargeld veilig?

Vandaag is de Nieuwsbrief Sparenpagina’s uitgekomen over het onderwerp: Is mijn spaargeld veilig?.
Het is niet verwonderlijk dat steeds meer spaarders zich die vraag stellen. De kranten staat vol met crisisverhalen, Dexia Bank in België is nog net van de ondergang gered. Zou zoiets in Nederland ook kunnen gebeuren?
Helaas zijn wij niet in staat om afdoende antwoord te geven op vragen over het mogelijk ‘omvallen’ van banken. Zelfs de meest deskundige betrokkenen weten het antwoord op dergelijke vragen niet, of ze zeggen het niet.
LEES VERDER