Wat weerhoudt je van glokaal bankieren?

Gesprek voor glokaal bankieren-2

Het is een mooi onderwerp voor een gesprek met vrienden, buren en bekenden. Als je overstapt, kies je dan een bank voor de rente of de reviews of wil je weten waar je geld blijft? Omdat je bijvoorbeeld ook wilt weten bij welke boer je biefstuk is opgegroeid.

Combinatie

Wil je een bank dichtbij, zoals Regiobank dan doe je aan glokaal bankieren: de kracht van een grote organisatie gecombineerd met de voordelen van kleinschaligheid. Dit verschijnsel werd voor het eerst behandeld in een boek dat begin 2008 verscheen.

Tips voor overstap

Op onze eigen website hebben we tips verzameld voor het kiezen van een bank. Speciaal voor het thema glokaal is er deze Engelstalige pagina.

Volg je hart

Het principe Denk globaal – handel lokaal heeft iets weg van Volg je hart – gebruik je hoofd van Triodos Bank. En die leus kreeg recent navolging, zie de pagina’s op Facebook van Mazda en Ditzo.

Triodos volg je hart

 

 

Advertentie

Gooit innovatie bankwereld overhoop?

Blikjes overhoop gegooid-2Ook DNB ontdekt fintech. Dat technologie voortschrijdt heeft invloed op het aantal fysieke winkels, op de distributie van producten (bijvoorbeeld 3d-printen) en ook de financiële sector ontkomt er niet aan. De toezichthouder inventariseert de ontwikkelingen op basis van drie scenario’s.

Robots maken geen fouten

In het rapport Technologische innovatie en de Nederlandse financiële sector schetst DNB eerst wat er gebeurt als de banken zich aanpassen. Dit vraagt om partnerschappen met technologische bedrijven, ontwikkeling van nieuwe producten en toetreding van meer buitenlandse partijen in de sector op de Nederlandse markt. Er zijn consequenties voor de risico’s die verzekeraars aangaan omdat robots worden geacht geen fouten te maken.

Bancaire functie

De twee andere scenario’s gaan uit van versnippering (doordat veel kleine bedrijven marktaandeel winnen) en het omgekeerde: concentratie. Dat laatste gebeurt wanneer grote technologische bedrijven een bancaire functie innemen en hun rol als makelaar van informatie gaan uitbreiden naar geld.

Twee kanten

Toetreding van nieuwe partijen heeft twee kanten volgens het rapport. Het kan de dynamiek van de markt vergroten en leiden tot meer innovatie en dus klantvriendelijke producten. Bovendien zal een grotere diversiteit van de sector leiden tot een betere spreiding van risico’s. Minder banken zijn dan ‘too big to fail’. Anderzijds kan ook instabiliteit ontstaan als nieuwe marktpartijen heel groot zijn of weinig ervaring hebben in de sector.

Gevolgen voor toezicht

Fintech heeft ook invloed op de functie van DNB zelf. De toezichthouder gaat in gesprek met de sector over de plannen die er zijn rond innovatie en betrekt dit onderwerp voortaan bij het analyseren van risico’s.

Links

We schreven op deze website eerder over fintech en de vraag of deze ontwikkeling de transparantie vergroot. Goede artikelen over het recente DNB-rapport zijn te vinden op de websites van Financieel management en RTL Z.

Peiling

Beeld poll Toekomst van VjGHebt u al meegedaan aan de peiling van Verhuis je geld? Hartelijk dank!

Actueel: restschuld voor de rechter

Op 19 januari dient voor de Haarlemse Rechtbank een zaak over schade door de verkoop van een woning. Volgens de eiser is deze schade ontstaan door toedoen van banken.

Stichting Stop de Restschuld, die de gedupeerde ondersteunt, verwelkomt alle uitingen van sympathie. Bijvoorbeeld door aanwezigheid tijdens de zitting. Deze vindt plaats op dinsdag 19 januari om 9.00u bij de Rechtbank in Haarlem, Janssstraat 81.

Zie hier het FB-bericht van Stop de Restschuld.

Beetje minder geld: veel minder stress

Radar College still videoWaar zijn banken mee bezig? Hoe kunnen we onze afhankelijkheid van banken verkleinen? Over deze vragen organiseerde het tv-programma Radar gisteravond het eerste Radar College met als sprekers econoom Dirk Bezemer, hoogleraar Klaas van Egmond en journalist Gerhard Hormann.

Schuldig aan schuld?

“Het zou gemakkelijk zijn als we Griekenland verantwoordelijk kunnen stellen voor de schuldencrisis in dat land”, zei Bezemer. “Maar dat kan niet. West-Europese banken hebben die leningen willens en wetens verstrekt omdat ze er fors op zouden verdienen. Kunnen we dan banken de schuld geven? Dat kan ook niet want die opereren binnen de normen en behoeftes van de samenleving. We waren er zelf bij.”

Studiekeuze voor geld

Ook verwees Bezemer naar de toenemende financialisering, waarover Verhuis je geld al eerder berichtte. Deze ontwikkeling gebeurt volgens hem niet alleen op maatschappelijk niveau, maar ook bij individuen. Bijvoorbeeld studiekeuze zou gebaseerd moeten zijn op je passie en je vaardigheden voor een bepaald vakgebied, maar de keuze wordt steeds vaker gebaseerd op het te verwachten inkomen en de studieschuld die daarmee afgelost moet worden.”

In gesprek gaan

De oplossing voor financialisering is voor Bezemer dat burgers met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop ze de samenleving willen inrichten. “We moeten daarbij nieuwe regels bedenken, zoals voor het kwijtschelden van schulden. Tot nu toe kan dat eigenlijk alleen bij een bankroet, maar het lijkt mij tijd om de mogelijkheden te verruimen. Daarnaast kunnen ook ruilsystemen als LETS helpen financialisering binnen de perken te houden.”

Welke waarden streven we na?

Van Egmond benadrukte dat we als consument vooral gevoel van eigenwaarde en gezond verstand moeten bewaren. “Koop nooit een product dat je niet begrijpt en denk vooral niet dat dit aan jouzelf ligt. De basis van ons financiële systeem zit in het waardenpatroon dat we als samenleving hebben. Welke waarden streven we gezamenlijk na en hoe spreken we elkaar aan op de naleving ervan? Langs deze weg kunnen we ook bepalen in hoeverre economische groei wenselijk is.”

Kapitein op je schip

Gerhard Hormann is behalve journalist ook auteur van diverse boeken, zoals over het versneld aflossen van zijn hypotheek. Hij veranderde zijn uitgavenpatroon ingrijpend en was daar niet ongelukkig mee. “Het geeft rust, je staat niet meer op zondag te stressen in de file bij een woonwarenhuis. En je voelt je ook weer kapitein op het schip van je leven. De verplichtingen die ik tegenover mijn bank heb ontwikkelen zich in gunstige richting, ik word niet meer geleefd door de brieven die ik van ze krijg.”

De uitzending is live gestreamed en kan ook online worden teruggekeken.

Tweet John Pijnappel

Een van de honderden tweets over het Radar College.

 

Nutsbank genekt?

Geld (kasgeld, munten)-2Terwijl her en der banken met gemeenschapsgeld worden gered, was er na DSB opnieuw een bank die het loodje legde. Zonder gedupeerde rekeninghouders, werd het initiatief al in de kiem gesmoord door De Nederlandsche Bank. Maar de Depositobank komt er misschien alsnog.

Vragen aan de minister

Initiatiefnemer Richard van der Linde vertelt bij BNR radio dat DNB geen principiële bezwaren had. “De directie acht zichzelf niet bevoegd om een vergunning te verlenen. Kamerlid Koolmees van D66 heeft er vragen over gesteld aan de minister van Financiën.”

Rente en risico

Het grote voordeel van een depositobank is volgens FTM dat deze opereert zonder kredietverlening, dus zonder risico dat ingelegd geld niet kan worden terugbetaald omdat er te weinig in kas is. Aangezien al het geld wordt gestald bij de ECB en liquide is, kan zich geen bankrun voordoen. Zelfs wanneer alle betaalrekeninghouders hun geld opvragen. De bank heeft daarmee een meer maatschappelijk verantwoorde functie, zoals een nutsbank.

Geen druk

De markt krijgt daarmee meer keuzeruimte: de oude banken met zowel rente als risico en de depositobank waar beide ontbreken. Op de vraag waarom hij zelf niet bij de minister aanklopt zegt Van der Linde: “Ik wacht eerst op verdere argumentatie van DNB, zolang we in gesprek zijn ga ik geen druk uitoefenen.”

Wenselijk

Op de website Banking Review staat linksonder

Peiling over Depositobank

Linksonder op de website Banking Review staat deze peiling.

een peiling naar de wenselijkheid van een depositobank. De meeste stemmers zijn voor. Steun voor het initiatief kan ook worden gegeven door een like te geven aan de FB-pagina.

Nagekomen

Op 11 februari schreef Kees Pieters in The Post Online dat de Depositobank is tegengewerkt door DNB met onnodige eisen.