Vastgeklampt aan de bank?

Weglopen (symbolische overstap) - uitsnede.jpgDe jaarwisseling is vanouds een tijd van goede voornemens en bezinning. Meer bewegen behoort tot de vaste voornemens, maar dat gebeurt meestal niet in de richting van een andere bank.

Kwaliteit speelt geen rol

Volgens onderzoek van DNB vertonen consumenten inertie als het gaat om hun bankkeuze (pdf). In gewone taal: blijven zitten waar je zit, dan weet je wat je hebt. Gebrek aan nummerportabiliteit belemmert de overstap naar een andere betaalrekening. De kwaliteit van de dienstverlening van de bank speelt hier veel minder sterk dan bij een spaarrekening.

Sociale norm

Daarnaast is ook de sociale norm een factor. De mening van de omgeving over de wenselijkheid van een overstap kan sterk van invloed zijn. Om dit beter in kaart te brengen pleit het DNB-rapport voor nader onderzoek naar de neiging tot een overstap en de uitvoering daarvan.

Sociaal profiel

Ook al is de dienstverlening geen bepalende factor, steeds meer banken doen hun best om zich te onderscheiden. Zo komt MoneYou met een authentificatie via vingerafdruk, om inloggen makkelijker te maken. Bunq laat klanten een sociaal profiel maken waarop ze niet alleen foto’s met vrienden kunnen delen, maar ook de rekening in een restaurant. Bij Knab kan dit via sms.

Zonder betaalrekening

Of zou je ook helemaal zonder betaalrekening kunnen? De Limburger zet de mogelijkheden op een rij.

Peiling

Beeld poll Toekomst van VjGHebt u al meegedaan aan de peiling van Verhuis je geld? Hartelijk dank!

Advertentie

Een omgekeerde overval

Op tweede kerstdag, zaterdag 26 december om 21.05 op NPO2, is de uitzending van Overvallen door de bank. Centraal staat de vraag: hoe moet het verder met ons geld?Bankoverval - amateur

Achtbaan vol absurditeiten

Rode draad van dit programma zijn scènes van de voorstelling Door de Bank Genomen (toneelgroep De Verleiders), met acteurs Pierre Bokma, George van Houts, Victor Löw, Tom de Ket en Leopold Witte. Deze gitzwarte komedie voert de toeschouwer over een achtbaan van absurditeiten die plaatsvinden in de financiële wereld. Zie het eerdere bericht op deze site.

Interviews

Tijdens de uitzending zijn er ook interviews met onder meer banktopman Chris Buijink, columnist Maarten Schinkel, hoogleraar Henriëtte Prast en advocaat Hester Bais. Meer informatie op de site van NPO.

Aanklacht of oproep

Presentator is Jort Kelder, bekend van programma’s over etiquette en rijkdom. Zo maakte hij in 2009 Betalen is voor de dommen. De titel is ontleend aan het gelijknamige boek van hoogleraar Flip de Kam over het ontduiken van belasting. Tegelijk kan deze aanklacht ook werken als oproep om een bonus te eisen ter hoogte van de aanslag. Precies de mentaliteit waarvan wordt gezegd dat deze welig tiert in de financiële sector.

‘Overstap gaat met gemak’

Knab - animatie overstap

Met de overstapservice kun je gemakkelijk je geld verhuizen naar een nieuwe betaalrekening. Dat is de moraal van een animatie die bank Knab heeft laten maken.

‘Recht van consumenten’

De merknaam van Knab komt niet voor in de animatie zelf, wel in diverse uitingen op de rest van de pagina op YouTube. Door het filmpje te ‘embedden’ (in een kader zetten op een andere webpagina) zou het merkloos worden. Knab daagt andere banken uit daartoe over te gaan: “Consumenten hebben het recht te weten hoe gemakkelijk overstappen is.”

Gereserveerd

Of het daarvan komt is de vraag: overstappen gebeurt meestal van een grote naar een kleine bank. Het lijkt erop dat de gevestigde banken gereserveerd staan tegenover alles wat met overstappen te maken heeft.

Exposure

Bovendien zal bij allerlei berichten over het filmpje op sociale media de naam van Knab genoemd worden. De associatie met het merk zal dus veelvuldig worden gemaakt. Daarmee bereikt deze bank, onder het mom van maatschappelijk belang, een grote exposure van de merknaam. Andere banken zullen het niet als hun taak zien daaraan bij te dragen.

Tips hoe je overstapt staan natuurlijk op onze eigen website en bij de Consumentenbond.

Peiling

Beeld poll Toekomst van VjGHebt u al meegedaan aan de peiling van Verhuis je geld? Hartelijk dank!

 

 

Vastgoed is zwellende zeepbel door ‘financialisering’

Vastgoed-financieel-complex -fragment modelIn zijn afscheidsrede als president van de VS wees Dwight Eisenhower in 1961 zijn landgenoten op het militair/industrieel-complex.Volgens wetenschapper Manuel Aalbers ontstaat vandaag de dag een vastgoed/financieel-complex.

Campagnefondsen

Het militair/industrieel-complex geldt als een conglomeraat van belangen die gericht zijn op lobbyen voor defensie-uitgaven en gunstige wetgeving voor de wapenindustrie. Ook bijdragen vanuit deze industrie aan de campagnefondsen van politici maken hier deel van uit.

Bouwprojecten

De verknoping van de vastgoedsector met de financiële sector en de staat leidt eveneens tot machtsconcentraties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de financiering van bouwprojecten en macht die wordt gebruikt om de toekenning van grond voor deze projecten gunstig te beïnvloeden. De toenemende dominantie van financiële partijen wordt betiteld als financialisering.

Geld bepaalt

Dit kan leiden tot explosief stijgende prijzen voor vastgoed. Aalbers schrijft op de website FTM over Libanon waar de uittocht van vluchtelingen zorgt voor een dalende vraag naar woon- en bedrijfsruimte. Desondanks stijgen de prijzen voor vastgoed door een overschot aan oliedollars: de beschikbaarheid van geld is blijkbaar de bepalende factor.

Zeepbel in zeepbel

Dus terwijl het complex een soort staat binnen de staat vormt is hier ook nog sprake van een zeepbel, door gebrek aan stijging van de reële waarde. Omdat deze groeiende

Vastgoed-financieel-complex -themanr Agora

Het artikel bij FTM was gebaseerd op een themanummer van het tijdschrift Agora.

zeepbel onderdeel is van de financiële sector gaat het om een zeepbel in een zeepbel.

De crisis … voorbij … de crisis?

ABN AMRO gebouw-2

Hebben de banken schoon schip gemaakt en zullen de hervormingen een volgende crisis voorkomen? Daarover wordt maandag 7 december gediscussieerd in Pakhuis de Zwijger.

Gratis toegang

Sprekers tijdens de gratis toegankelijke avond zijn onder meer: Arnoud Boot, Tony de Bree, Ewald Engelen, Mirjam de Rijk en Rens van Tilburg. De laatste en Engelen zijn het erover eens dat de overheid weinig heeft geleerd. Van Tilburg schreef daarover een column die niet online staat.

Zeepbel hersteld

Engelen schreef in NRC dat er weliswaar tekenen zijn van een opgaande lijn, maar dat het erop neerkomt dat de oude zeepbel in ere wordt hersteld: “De banken hebben de politici in hun zak.” Zo heeft de ECB-top overdadige contacten met banken waarvan de noodzaak onduidelijk is.

Wettekst

Ook schrijft Engelen over cocogate (zie het eerdere artikel op deze website), een publicatie van NRC waaruit bleek dat ING een wettekst heeft geschreven die door de minister letterlijk is overgenomen.

Banken krijgen hun zin

Ewald Engelen bij Soulvability

Hieruit doemt volgens hem een patroon op. “Net als voor de crisis krijgen banken op de belangrijke dossiers hun zin. Of het dreigement nu luidt dat men vertrekt als het gekrakeel over de bonussen niet ophoudt, zoals ING-bestuurder Tilmant voor decrisis deed. Of dat de kredietverlening opdroogt als de rente op coco’s niet aftrekbaar is, zoals ING na de crisis deed. Maakt niet uit. Het is en blijft chantage.”