Hoe komen banken aan hun macht?

Advertentie

NU of nooit?

Kompas -uitsnede.jpgHet zijn spannende tijden voor Verhuis je geld! De site verkeert in een overgangsfase die aanleiding geeft tot nieuwe wegen en nieuwe kansen. In oktober vroegen we de mening van abonnees en dat doen we nu weer.

Nieuwe media

Terwijl het aantal abonnees evenals het bezoek aan de site ligt daalt, nadert voor oprichters Hanneke van Veen en Rob van Eeden het moment om afscheid te nemen. Dit is door hen begin februari aangekondigd. Daarnaast rijst de of het nodig is aan te sluiten bij nieuwe media, zoals Twitter, Facebook, Linkedin en misschien wel YouTube.

Actualiteit

Enerzijds is de behoefte aan de geboden informatie groter dan ooit, gezien de actualiteit en de uitslag van de peiling van oktober. Tegelijk tonen de bezoekcijfers een ander beeld en ook dat is te begrijpen. Er is al zo veel ellende die ook nog overal breed wordt uitgemeten.

Waarheen?

Waar gaat het heen? Geef je mening door hieronder commentaar te geven.Wat moet er aan de inhoud of de uitstraling van de site veranderen om de opgaande lijn te hervinden?

Andere mogelijkheden om te reageren:

Beeld poll Toekomst van VjG

Geef eerlijk je mening in de peiling.

Transparantie troef bij blockchain

Oog -uitsnede.jpgDe positie van banken in de economie lijkt net zo onaantastbaar als die van instellingen in de gezondheidszorg. Fouten worden verdoezeld ten koste van de klant en met een beroep op het algemeen belang worden eigen belangen doorgedrukt. Daar komt bij dat in de financiële wereld onverantwoord gedrag wordt gestimuleerd met constructies voor dubieuze arbeidsvoorwaarden en belastingontduiking.

Mysterie ontrafeld

Terwijl in de publieke opinie de verontwaardiging over deze praktijken groeit, blijven politiek en toezichthouder daarbij achter. Dat het geldmysterie steeds meer wordt ontrafeld komt onder meer door publicaties als Panama Papers en nieuwe ontwikkelingen als bitcoin en fintech.

Van mastodont naar massa

Deze week werd in Nederland een conferentie gehouden over de technologie van blockchain. Dit is een systeem om te checken of een economische transactie wenselijk is, zonder tussenkomst van derden, zoals notarissen, accountants of overheidsinstellingen. Voordeel hiervan is dat de benodigde informatie veel sneller beschikbaar is en niet gebaseerd wordt op verborgen belangen. Volgens deskundigen is hierbij sprake van een paradigmaverschuiving omdat (wederom) macht wordt verschoven van een mastodont naar de massa.

Benadeeld

Het zijn individuen die elkaar informeren hoe een eerdere transactie met een bepaalde partij is verlopen. Het systeem vergelijkt alle brokjes informatie en iedere inconsistentie wordt gesignaleerd. Wie probeert gekleurde informatie aan te leveren om iemand te bevoordelen, valt snel door de mand en benadeelt zichzelf.

BelanghebbendKetting als fractal, blauw -uitnede

 

Op den duur zullen individuen worden beloond voor de aandacht waarmee ze deze informatie aanleveren. Opmerkelijk is dat een systeem hiervoor (Permacoin) wordt opgezet door Microsoft. Dit roept de vraag op of deze organisatie als anonieme mastodont in de verleiding kan komen om informatie te kleuren op verzoek van belanghebbende partijen. Wellicht moet het functioneren van blockchains ook weer in blockchains worden opgenomen.

Instortingsgevaar bancaire ict?

Ruïne uitsnede.jpgBanken kunnen omvallen door gebrek aan vertrouwen in hun kredietwaardigheid, met als gevolg dalende koersen en een bankrun. Volgens een artikel in De Correspondent zijn banken ook om een andere reden heel kwetsbaar: de afhankelijkheid van complexe ict-systemen.

Verantwoord risico

Het lijkt logisch dat banken beseffen hoe belangrijk ict is voor hun bedrijfsvoering, zoals ieder bedrijf. Toch twijfelen deskundigen daarover, volgens De Correspondent. De vraag is: als banken niet verantwoord omgaan met de risico’s van investeringen, waarom zouden ze dat dan wel doen met ict-risico’s? Bovendien ontbreekt het DNB en expertise en voldoende personeel om hierop toezicht te houden.

Tijdbom

Dit kan niet waar zijn, zou je denken. Het artikel geeft aan dat het gelijknamige boek van Joris Luyendijk dit onderwerp ook al aanroert. En de directeur van een Engels bedrijf voor betaalsoftware spreekt zelfs van ict-systemen als ‘tikkende tijdbommen’

Zonder samenhang

Oorzaak van het probleem zou liggen in de complexiteit van de systemen en het uitblijven van grondige renovatie. De vergelijking wordt gemaakt met een middeleeuwse toren die voortdurend wordt uitgebreid tot bijna niemand nog overzicht heeft op de structuur. Daardoor is onduidelijk of de volgende uitbreiding goed zal uitpakken. Zelfs bij bankfusies zijn de systemen aan elkaar gekoppeld zonder samenhang aan te brengen.

InventarisatiePrintplaat uitsnede

Een zoektocht op internet levert op dat twee banken zich serieus hebben bezig gehouden met het inventariseren van ict-risico’s. De gespecialiseerde Nederlandse Waterschapsbank geeft eerlijk aan dit onderwerp belangrijk te vinden, maar zicht op concrete maatregelen ontbreekt. Zakenbank Kempen & Co doet hetzelfde.

Wordt bankrekening echt goedkoper?

Bankbiljetten en munten - illustratie

Banken beweren dat bankklanten minder gaan betalen voor hun betaalrekening. Vanaf vandaag verlagen de grote banken hun tarieven. De kosten gaan omlaag of de extra’s worden gratis. De Consumentenbond zet vraagtekens bij de beloftes.

Rekenvoorbeelden

Op de website BankenVergelijking wordt de nieuwe situatie beschreven. Ten opzichte van de betaalrekening Privé Pakket van ABN Amro gaan de kosten enkele tientjes per jaar omlaag. Ook de nieuwe betaalrekening Kiesvrij van ING zal voor klanten voordeliger uitpakken. De Rabobank rekent minder voor creditcards of een tweede betaalpas. Ook geeft BankenVergelijking een aantal rekenvoorbeelden.

Er zijn geen wijzigingen bij ASN, Knab, SNS en Triodos.

Extra betaalpas

Volgens de Consumentenbond is het maar de vraag of de tarieven per saldo gunstig zijn. “De kosten schieten omhoog als consumenten een extra betaalpas of creditcard aanvragen.” De bond adviseert om ook andere aspecten mee te wegen, zoals de rente die SNS uitkeert op een betaalrekening of de tarieven voor pinbetalingen van Bunq.

De pagina met rekenvoorbeelden van de Consumentenbond bevat een aantal adviezen voor gezinnen in verschillende situaties. Elders zet de bond alle tarieven op een rij.

Eerlijkheid van banken

De eerlijkheid van banken wordt helaas niet vergeleken, net als het beloningsbeleid. Dus de prikkels die al dan niet pervers zijn en schadelijk voor de maatschappij kunnen helaas niet systematisch beoordeeld worden. Dat wordt bewaakt door onder meer Eerlijke bankwijzer, FTM en natuurlijk Verhuis je geld.Waakhond