Wat zou Draghi (moeten) doen?

Wat zou jij doen als je Draghi was? Die vraag stond centraal in een symposium van SP en Ons Geld, gisteravond in Den Haag. De ECB-voorzitter kreeg heel wat kritiek, adviezen en suggesties om de oren. En dat terwijl Draghi volgens DNB-directeur Knot wordt geacht helemaal niet naar de politiek te luisteren.

Uitsnede-2 Wortmann en Merkies.jpg

Vlnr Edgar Wortmann (Ons Geld) en Arnold Merkies (SP), op de achtergrond Wim Boonstra (Rabobank) en Dirk Bezemer (RU Groningen).

Te gast in de Kamer

Vooraf hadden de organisatoren al laten weten dat alternatieven moeten worden gevonden voor de koers die Draghi is ingeslagen. Daar wil SP-Kamerlid Arnold Merkies graag met Draghi over praten, hij heeft om die reden het initiatief genomen om hem uit te nodigen in de Tweede Kamer. Hij zou op 8 februari te gast zijn, maar is uitgesteld tot na de verkiezingen.

Paardenmiddel

Tegen de vermanende woorden van Knot, blijft Merkies volharden in de noodzaak van het overleg. “Ik maak me grote zorgen over bubbels die in de economie gecreëerd worden, het beleid heeft alternatieven nodig. ECB kan daaraan bijdragen en ik wil weten wat Draghi weerhoudt om daartoe over te gaan. Geld in de markt pompen is een paardenmiddel dat niet meer werkt.”

Legitieme geldschepping

“We moeten Draghi niet vragen om verantwoorde manieren voor geldschepping te vinden, we moeten zelf met een voorstel komen”, zo zei spreker Edgar Wortmann, medeoprichter van Ons Geld. “Om te zorgen dat het maatschappelijk belang centraal staat mag de instantie die de bevoegdheid krijgt om geld te scheppen geen belang hebben bij het verstrekken van leningen. Als er binnen de bitcoingemeenschap criteria zijn voor legitieme geldschepping, kan dat in de monetaire wereld ook.”

Verleidelijk

Ook Wim Boonstra van de Rabobank behoorde tot de sprekers. In vergelijking met zijn optreden bij Sustainable Finance Lab in november optreden bij Sustainable Finance Lab in november was hij heel relativerend en creatief. “Het is nu eenmaal heel verleidelijk voor een overheid om aan geldschepping te doen door de geldpers te laten draaien, als de kostprijs van een biljet een paar dubbeltjes is en de waarde honderd euro.”

Cadeautjes in verkiezingstijd

In tegenstelling tot Knot vindt Boonstra dat de politiek wel degelijk eKasgeld -uitsnede2.jpgen mening over de ECB mag hebben. “Maar er moet wel afstand zijn, anders zouden er cadeautjes worden gegeven iedere  verkiezingstijd. Ik denk dat de ECB in 2012 de euro heeft gered, maar nu ben ik geen fan meer.”

Stap gezet

In zijn slotwoord zei Merkies: “Het is goed dat we het hierover hebben met elkaar. In een democratie kan het een kleine groep zijn die initiatief neemt, het is uiteindelijk de publieke opinie die zorgt dat machthebbers gaan luisteren. Daar hebben we vandaag weer een stap in gezet.”

 

Advertentie

Thuis bij Verhuis je Geld?

Voelt u zich thuis bij Verhuis je Geld? Enige bezinning is nodig. Het aantal bezoekers blijft dalen, het aantal reacties op berichten kan bijna niet meer dalen. Is Verhuis je Geld u nog van dienst?

puzzelstukje-nog-een-uitsnede

Wat vindt u ervan?

Hoe worden we weer een bruisende website met een actieve community? Geef uw reactie in deze poll door het aankruisen van een of meer antwoorden. Zet in het commentaarveld uw toelichting en welk antwoord wanneer van toepassing is. Geef ook gerust aan dat u liever anders reageert, bijvoorbeeld telefonisch of bij een kop koffie.

Dank voor uw medewerking.

En is er nog nieuws? Jazeker:

 

Tussen draaien, dralen en Draghi

Op 26 januari organiseren de stichting Ons Geld en de Socialistische Partij een debatavond over de Europese Centrale Bank (ECB). Vragen die aan bod komen zijn: wat is de maatschappelijke rol van de centrale bank? Hoe moet de controle daarop worden ingericht? En welke alternatieven heeft het huidige ECB-beleid?

ECB -uitsnede.jpgNieuwe input

De ECB is de centrale bank van de Europese commerciële banken, er is dus geen binding met de lidstaten of de EU. De bank voert een autonoom beleid met ingrijpende gevolgen voor de Europeanen. Voorzitter Mario Draghi van de ECB komt dit jaar naar de Tweede Kamer om uitleg te geven over het monetaire beleid. SP-kamerlid Arnold Merkies zoekt met deze avond nieuwe input voor zijn bijdrage aan dit gesprek.

Stabiliteit gevraagd

DNB-directeur Klaas Knot is van mening dat politici zich niet moeten uitlaten over monetair beleid en Draghi gaat juist daarover met hen in gesprek. Het is begrijpelijk dat dit beleid vraagt om een grote mate van stabiliteit, dus afstand tot politiek gedraai – tegelijk is het wat vreemd dat politici categorisch de mond wordt gesnoerd door de Nederlandse toezichthouder. De twee hebben meer te stellen, want ook dat Draghi de geldkraan nog steeds niet dichtdraait baart Knot zorgen.

Sprekers

Op 26 januari komen aan het woord: Wim Boonstra (Rabobank), Dirk Bezemer (RU blokjes-uitsnedeGroningen), Hans de Geus (RTLZ) en Edgar Wortmann (Ons Geld). Locatie is het Paard van Troje, Prinsegracht 12, 2512 GA Den Haag. Aanvang 19:15. Toegang is gratis, aanmelden noodzakelijk.

VjG-kort: vragen voor lijsttrekkers

 

De Blije B (géén bank): ’93 miljard verspild aan rente’

“In Nederland financieren we de staatsschuld door verkoop van staatsobligaties op de dure en grillige anonieme internationale kapitaalmarkt. Sinds 1970 hadden wij op onze staatsschuld 93 miljard euro aan rentekosten kunnen besparen.” Dat zegt organisatie De Blije B (geen bank), die een coöperatieve bank in oprichting heeft.

blije-b-de-kernwaardenOmdat de organisatie volgens toezichthouder DNB niet als bank mag worden beschouwd, zet de redactie van Verhuis je Geld dit er expliciet bij: De Blije B (geen bank). Dit kan worden beschouwd als uiting van burgerlijke (on)gehoorzaamheid of als plaagstootje richting DNB. In elk geval wordt de associatie met een bank alvast gelegd.

Bankvergunning

De B staat nu voor Beweging. Wanneer het ledenaantal is gestegen tot boven de 100.000 zal officieel een bankvergunning worden aangevraagd, zegt de organisatie op de website (op een andere webpagina wordt een aantal van 60.000 genoemd).

Waardevaste munt

De Blije B streeft naar introductie van de munt URA, gebaseerd op uren en arbeid. Door het waardevaste karakter van deze begrippen (er kan niet mee gespeculeerd worden), is de munt stabiel. “Alle investeringen onder de URA worden in de reële economie geplaatst en geven financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal rendement. Deze investeringen zijn dienstbaar aan de mens die ze altijd blijft gebruiken.”

Schade van rente

De organisatie is tegenstander van rente. “Hierdoor wordt geld aan de samenleving onttrokken, met als gevolg tekorten en crises. Om deze te bestrijden wordt extra geld uit het niets in omloop gebracht met als gevolg nieuwe schulden. Deze schulden dragen ook weer rente in zich mee. Al honderden jaren wordt schuld op schuld en rente op rente gestapeld. 80% van de mensen betaalt rente, 10% is neutraal en 10% ontvangt. Het systeem gaat ten koste van vele mensen, onze aarde, haar bodemschatten en het milieu.”

Meedoenblije-b-de-mensen

Wie wil meedoen aan het scheppen naar een integer financieel systeem op basis van deze uitgangspunten kan zich aansluiten bij De Blije B (nog geen bank).