Hoe gaan we verder met de Occupy beweging?

Vorige week vroeg ik wie de Boodschap van Michael Moore wilde vertalen. Snel daarop meldde zich Myriam Dorsman. Haar vertaling van dit o.i. belangwekkende stuk vindt u hieronder. Hier en daar vooral op de Amerikaanse situatie van toepassing, maar verder boordevol inspiratie voor ons in Nederland (en elders).
Hartelijk dank, Myriam!

Een voorstel van Michael Moore

Dinsdag 22 november 2011.

Vrienden,
Het afgelopen weekend heb ik aan een vier uur durende vergadering deelgenomen van de Occupy Wall Street activisten. Het is hun taak inzichten en doelstellingen naar buiten te brengen. Er waren meer dan veertig mensen aanwezig en de discussie was inspirerend én bekrachtigend.
Hieronder volgt de verklaring van de visie van deze Occupy bijeenkomst, aan de Algemene Vergadering van de Occupy beweging, en wij hebben dit aan hen voorgelegd.

Wij streven naar:

 • een wezenlijk vrije, democratische en rechtvaardige samenleving.
 • waarin wij, de mensen, bijeenkomen en onze problemen met consensus zelf oplossen.
 • waarin mensen worden aangemoedigd individueel en collectief verantwoordelijkheid op zich te nemen, en aan besluitvorming deel te nemen.
 • waarin wij in harmonie leren leven, door tolerantie en respect voor verscheidenheid, en de  afwijkende meningen van anderen verwelkomen.
 • waarin we civiele- en mensenrechten veiligstellen en een ieder beschermd is tegen schending van deze rechten d.m.v. tirannie en onrechtvaardige regeringen.
 • waar politieke en economische instituten zodanig te werk gaan, dat iedereen er profijt van heeft, en niet alleen de enkele bevoorrechte mensen.
 • waarin voor iedereen gratis scholing en ontwikkeling beschikbaar is, en niet uitsluitend gericht op een werkend leven, maar ook om zich als mens te kunnen ontplooien.
 • waar wij menselijke behoeften boven financiële winst stellen, opdat menswaardige levensomstandigheden verzekerd zijn, iets dat zonder openheid;  democratie, ondenkbaar is.
 • waar wereldwijd wordt samengewerkt aan bescherming van de planeet, zodat komende generaties verzekerd zijn van schone lucht, water en voedselvoorziening, en zullen kunnen genieten van de schoonheid en uitbundigheid van de natuur, net als de generaties vóór ons.

De volgende stap is het ontwikkelen van een lijst met specifieke doelstellingen en eisen.
Als één van de miljoenen mensen die aan de Occupy beweging deelnemen, doe ik, en met alle respect, mijn voorstellen van wat wij nu voor elkaar kunnen krijgen om de contrôle van ons land uit handen van die ene procent te halen, en het onverbloemd over te dragen aan de meerderheid van 99% van de bevolking.
Hier volgt wat ik aan de Algemene Vergadering van de Occupy beweging voorstel:

Voorstel van Michael Moore:

Wij willen 10 dingen:

 1. Afschaffing van belastingvoordelen van rijken, instelling van nieuwe belastingwetgeving voor de allerrijksten, evenals corporaties, en met inbegrip van belastingheffing op alle beursgenoteerde handelingen, want die betalen nu niets.
 2. Beboet iedere onderneming die banen naar andere landen overhevelt, ondanks dat ze in eigen land al winst maken. Onze banen zijn van onschatbare waarde en kunnen dus ons land niet uit geloosd worden, om geen andere rede dan dat iemand meer geld wil verdienen.
 3. Eis dat iedereen verhoudingsgewijs evenveel sociale zekerheid premie betaalt.
 4. Maak bindende afspraken voor de beurs en het bankwezen waarin hun manier van handelen is vastgelegd.
 5. Onderzoek de achtergrond van de crisis van 2008 en vervolg degenen die crimineel gehandeld hebben.
 6. Herziening van de lijst met prioriteiten van de overheidsuitgaven, inclusief het beëindigen van alle oorlogen elders plus wat wij daaraan uitgeven. Hierdoor zullen o.a. bibliotheken heropend kunnen worden, de infrastructuur verbeterd worden en vele andere civiele verbeteringen worden aangebracht zoals bv het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van onze levens bevordert.
 7. Verenig je met de rest van de vrije wereld en creëer één uitkerende instantie die een open en universele gezondheidszorg dekt waarmee iedere inwoner altijd en volledig gedekt is.
 8. Reduceer met onmiddellijke ingang de uitstoot van koolstoffen die de planeet vernietigen, en ontdek manieren waarop wij zonder olie kunnen leven, dat overigens zo wie zo tegen het eind van deze eeuw uitgeput zal zijn.
 9. Eis dat bedrijven met meer dan 10.000 werknemers hun directies dusdanig samenstellen dat 50% door de werknemers worden aangesteld. We kunnen nooit echt een democratie zijn, zolang de meeste mensen geen inbreng hebben bij de besluitvorming op de plek waar zij de meeste tijd doorbrengen: hun werkplek. (Voor de zakenlui die van deze gedachte alleen al de riedels krijgen doordat ze geloven dat werknemers geen verstand van zaken hebben: in Duitsland is een soortgelijke wet van kracht en dat heeft bijgedragen aan de leidende rol van Duitsland als exporteur.)
 10. Wij moeten zelf drie grondwettelijke wijzigingen indienen die in verregaande mate de huidige basisproblematiek aanpakken. Dat is:

a) Een grondwet waarin ons disfunctionerende kiesstelsel herzien wordt door 1) geen contributies meer toe te staan om verkiezingscampagnes  te financieren; 2) de verplichting dat alle verkiezingen openlijk gefinancierd worden; 3) Om de opkomst te verhogen worden alle verkiezingen tijdens het weekend gehouden; 4) Er voor zorgdragen dat iedere Nederlander bij de geboorte geregistreerd wordt als gerechtigde deelnemer aan  verkiezingen;  5) Afschaffing van deelname aan verkiezingen per computer, en eisen dat de stemmingen schriftelijk en dus op papier komen te staan.
b) Indiening van een grondwettelijke rectificatie waarin staat dat corporaties geen mensen zijn en dus geen constitutionele rechten hebben als burgers. In deze rectificatie zal tevens staan dat het collectieve belang altijd op de eerste plaats komt, en niet dat van de corporaties.
c) Invoering van het grondwettelijke recht op werk, gezondheidszorg, volwaardige educatie, inademing van schone lucht, schoon drinkwater, veilig voedsel, en een respectvolle en waardige behandeling en verzorging, ook op latere leeftijd, van ieder mens.

Vertel me wat je hier van vind. De Occupybeweging wordt door miljoenen gesteund. Het is een beweging die niet meer te stoppen is. Neem deel door je gedachtegoed met mij te delen of on line (at OccupyWallSt.org). Doe mee, of begin je eigen plaatselijke Occupy beweging. Bezet de pleinen en laat je horen. Je hoeft niet in een tentje te slapen om een Occupier te zijn. Alleen al door het te zeggen bén je een Occupier. Deze beweging kent geen leider of woordvoerder/ster; iedere deelnemer is een leider in  eigen omgeving,  school, werk etc.
Iedere Occupier is een vertegenwoordiger van de beweging voor een ieder die op je pad komt. Je bent aan niemand iets verschuldigd en je  hoeft ook niet om toestemming te vragen om in actie te kunnen komen.
We zijn nog maar tien weken oud, en toch zijn we al onderwerp van gesprek. Dit is de juiste tijd, de tijd waar we op gehoopt en we zo lang op  gewacht hebben. Het zàl gebeuren, het moèt gebeuren. NU. Neem geen afwachtende houding aan.  Grijp je kans. Dit is  waar het  in de hele wereld wezenlijk om gaat.

Wees blij en gegroet,
Hoogachtend, Michael Moore.

Advertentie

17 Reacties op “Hoe gaan we verder met de Occupy beweging?

 1. Pingback: Boodschap van Michael Moore | verhuis je geld!

 2. In Nederland is een paar jaar geleden een partij opgericht die op een compleet andere manier politiek wil bedrijven, namelijk de Partij voor Mens en Spirit.
  In de media krijgt deze partij amper aandacht. Waarschijnlijk omdat de visie van deze partij op politiek en samenleving totaal verschilt van wat gebruikelijk is.
  Misschien kan iedereen die de Occupy-beweging een warm hart toedraagt de beginselen van deze nieuwe partij eens doorlezen en zich daarbij de vraag stellen hoe de wereld eruit zou zien als deze beginselen brede toepassing zouden vinden. Ben je daar positief over dan zou de volgende stap kunnen zijn om bij de eerstvolgende verkiezingen massaal op deze partij te stemmen.
  Toen ik zelf voor het eerst las over deze partij voelde ik me helemaal warm worden van binnen en dacht: “Yeah, zo zou ik willen dat we met elkaar leven. Zo zou ik de wereld graag willen zien” en ik ben meteen lid geworden.

  • Ja Janny, daar ben ik toen ook meteen lid van geworden.
   Het moeizame van het zijn van een politieke partij is echter, dat onze politici per definitie mensen zijn die de dualiteit opzoeken door elkaar te bestrijden. Dat komt doordat het collectieve bewustzijn van ons volk, daar vooralsnog voor kiest. Als er mensen van “Mens en Spirit” daarbij gaan zitten, worden zij onvermijdelijk met het dualiteits virus besmet. Maar ons bewustzijn is groeiende, dat zien we over de hele wereld gebeuren.
   Ik heb het nu even heel erg in het kort samengevat hoor.
   Met mijn groet van hart tot hart,
   Myriam D.

 3. Hebben wij die dromen niet allemaal ?????? Was in de 60er jaren ook al zo , maar zolang de maatschappij gericht is op het verwerven en consolideren van macht , geld en status zal er niet veel veranderen . Zolang de overheid en industrie alleen maar uit zijn op productie expansie en winstvergroting zal er ook niets veranderen .
  Ik zou niet weten hoe men dat op kan lossen : het zal een proces zijn van decennia . Maar mij zul je niet kamperend voor een stadhuis zien : ik moet werken om in mijn levensonderhoud te voorzien .
  Persoonlijk geloof ik niet zo in de hele occupy beweging : het zijn meestal dezelfde lieden die je daar ziet rondhangen en zolang er geen brede steun en/of lobby is zal het altijd dromen blijven . Maar zoals ik in het begin al zei : dat deed ik ook toen ik 18 was .

  • En wat is er veranderd sinds je 18e? Waar is je gevoel tegen onrecht gebleven?
   Je zegt: de maatschappij is nou eenmaal zo.
   De maatschappij dat ben o.a.jij en het klopt als je zegt dat bedrijven en de politiek de prioriteiten verkeerd gesteld hebben. Maar volgens mij ben jij nog altijd degene die beslist of je het daar wel of niet mee eens bent.
   Ik zit ook niet in ene tentje, maar ben wel bezig voor Occupy op het internet, in persoonlijke gesprekken etc etc etc..
   Ik werk ook om mijn centen te verdienen, dat ik een betere wereld wil betekend niet dat ik mijn verantwoordelijkheden er maar bij neer gooi.
   Ik snap niet waar dat vandaan komt.
   Als ik fulltime protesteer moet ik m’n mond houden en gaan werken net als iedereen.
   Als ik protesteer en evengoed mijn werk blijf doen ben ik blijkbaar niet bevlogen genoeg. Wat willen jullie nou eigenlijk?

   • Yvette, even dit: Er is een kosmische wet die zegt, want zo werkt het vanzelf:
    Door ons te verzetten tegen, geven wij er aandacht = energie aan, met als gevolg dat er méér van komt!
    Als je tegen oorlog bent, creër je oorlog…
    Wees voor…….
    Please?

 4. Wat een negatieve reaktie. Je kunt de mensen steunen die deel uitmaken van de occupy beweging. Gelukkig zijn er nog mensen die voor een betere wereld willen knokken en op een geweldloze manier aan de machtigen laten zien dat het anders moet en kan. Mijn bewondering hebben ze. Ik wens ze heel veel sterkte om het nog lang vol te houden met elkaar.
  Kunnen wij in Nederland ook niet een dag uitroepen om ons geld te verhuizen? Dat zou toch prachtig zijn!!!!!!

  • Oh, wat een heerlijk voorstel, mw. Middelkoop!!!!
   Laten jij en ik deze gebeurtenis visualiseren. Dan vindt het sneller plaats.
   Leuk, leuk.

 5. inderdaad je moet mensen motiveren niet demotiveren, er is een crises daar komen we niet meer vanaf dus ik zou zeggen doe er iets positiefs mee, als het in de gehele geschiedenis van de wereld zou kunnen lukken om een globaal wereld harmonie te creeeren is nu de tijd ervoor. en die verhalen van het duurt nog decennia is flauwekul, sommige dingen gaan inderdaad langzamer maar de dingen die snelller gaan werken dan ook tien keer zo positief, het is als een virus, je steekt er mensen mee aan in global thinking. ga ervoor.eindelijk krijgen de mensen vrijheid.ze kunnen naar hartelus gaan improviseren en humaan worden. weg met volks ziekte nummer een eenzaamheid. maak mensen bewust dat het noodzaak is om de wereld te veranderen. dan komt het echt helemaal goed. bewust maken is soms moeielijk maar je moet de mensen in hun persoonlijke wereld er op anspreken bv over hun kleinkinderen dat ze gen toekomst hebben. of over de natuur dat er over een tijd geen zuivere lucht meer is .plaatselijk kun je het beste het probleem anpakken door avonden te organiseren. denk aan het virus.het werkt echt

 6. Pingback: Hoe gaan we verder met de Occupy beweging? « Occupy Dordrecht

 7. Het klinkt allemaal erg amerikaans. Ik denk dat het hier in Nederland best goed geregeld is (al kan het altijd beter). We werken hard met ons allen. De rijken betalen het meest belasting. We hebben allemaal nog te eten en te drinken. Kunnen naar de dokter of ziekenhuis als het nodig is. Beetje meer back to basic en bewust leven en dan komt het allemaal goed…. Stem inderdaad een sociale party (wel een die ook kans heeft om aan het woord te komen). Kijk eens om je heen naar de natuur en help je naasten….

  • Dat het allemaal erg Amerikaans klinkt Saskia, is mij ook opgevallen. Michael Moore is dan ook een Amerikaan, en ik heb eerder gemerkt dat Amerikanen in hun immens grote land, nog wel eens willen denken dat zij de wereld zijn.
   Maar dit terzijde. Ons landje is er ook in mijn ogen, vergelijkender wijs helemaal zo slecht niet aan toe. Echter, zoals je schrijft, de rijken betalen meer belasting, maar hoezo kan je het verschil in kwaliteit van leven tussen arme en rijke mensen rechtvaardigen?Ik niet. En onze politici oa doen op grootse schaal aan geheimhouding, en wij noemen dit een democratie? Lees je wel eens de wekelijkse electronische nieuwsbrief “Wanttoknow” ? Ik ben gaan beseffen dat wij grootscheeps bedot worden.
   We kunnen zien dat we aan het begin van grote wereldwijde veranderingen staan, en doordat alles en iedereen in de energie met elkaar verbonden is, zullen die veranderingen alle mensen ten goede komen. Op den duur. Zal je zien! De mensheid wil in liefde en eenheid gaan leven. Die keuze is op spiritueel niveau gemaakt, en daartoe gebeurt nu wat gebeuren moet.
   Ik weet dit zo zeker. En jij en ik mogen het ook mee beleven!

 8. ik denk dat als andere bronnen naast Main Stream Media (NOS, NRC, RTL enz) worden gelegd, er een verontrustender / meer NL-betreffender beeld onstaat

  primaire overweging: het geldsysteem waartegen Occuoy ageert is een mondiaal fenomeen, waar NL ook onder valt. Het kan wat langer duren voordat de gevolgen hier merkbaar zijn, maar we zijn geen eiland met een gasbel dat voor alle leuke dingen blijft zorgen

  overweeg eens te kijken naar:

  http://www.realitysandwich.com/occupy_wall_street_no_demand_big_enough

  http://www.truth-out.org/european-central-bank-fiddles-while-rome-burns/1322579407

  http://nos.nl/artikel/318874-ing-einde-euro-leidt-tot-rampspoed.html

  http://www.youtube.com/watch?v=8F4IGwuKdUQ (+ de andere 2 delen)

  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/10_oktober/31/verrijkingsonderdelen/landsadvocaat-de-10-zaken-in-het-kort.xml

 9. Pingback: GEBRUIK DE KNOPPEN! | verhuis je geld!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.