Binnenkort bankrun in Luxemburg?

De economie van Cyprus heeft/had een banken-waterhoofd. Maar hoe zit het eigenlijk met andere landen in de Eurozone. Onderstaande grafiek maakt duidelijk waar het ongeveer nog drie keer zo ‘erg’ gesteld is met de bankensector: Luxemburg. Een lezenswaardig artikel daarover van Jan Van Overtveldt staat in het Belgische Knack. LEES VERDER. Omvang van banksector, in relatie tot economie van enkele Europese landen, op basis van gegevens van de Werledbank.

Omvang banksector t.o.v. economie. Gegevens van Wereldbank.
Advertentie

5 Reacties op “Binnenkort bankrun in Luxemburg?

 1. Cyprus vergroot tegenstellingen binnen Europa.

  Het eiland Cyprus is gered, maar hoe hoog zijn de kosten, los van de benodigde financiën? Het gedoe en gehannes hebben ook groeiende tegenstellingen binnen Europa aan het licht gebracht. Die tegenstellingen zijn deels terug te voeren op gebeurtenissen die ten tijde van de Grote Depressie van de vorige eeuw speelden. Allerlei sentimenten uit die periode steken nu weer de kop op!
  Crisis
  De Grote Depressie liet zich indertijd maar moeilijk oplossen, omdat er allerlei ontwikkelingen doorheen liepen. Het was niet alleen een economische crisis, maar ook een sociale crisis en een crisis van de democratie. Die giftige mix maakte het op den duur onmogelijk om normaal democratische politiek te bedrijven. Iedereen weet nog wel hoe het met de democratie in Duitsland is afgelopen. Politiek radicalisme won in de nadagen van Weimar snel aan invloed. De democratisch gekozen regering maakte op haar beurt gebruik van dat groeiend binnenlands radicalisme om internationaal slagen binnen te halen. Binnenlandse problemen werden zo omgetoverd tot internationale spanningen.
  Onrustbarende dimensies
  Vandaag de dag zien we iets dergelijks gebeuren. Vooraanstaande politieke leiders als Jean-Claude Juncker en de Italiaan Mario Monti beklagen zich openlijk over het wispelturige electoraat. Dat heeft zogezegd niet het geduld of de ruggengraat om de noodzakelijke hervormingen uit te zitten. Cyprus heeft daar nog twee onrustbarende dimensies aan toegevoegd. De discussie over het depositogarantiesysteem heeft het element klassentegenstelling weer nieuw leven ingeblazen. De prominente aanwezigheid van de Russen op Cyprus heeft aan de bankencrisis op Cyprus een internationale dimensie gegeven. De Cypriotische overheid heeft bewust gepoogd de anti-Duitse gevoelens op te stoken door voor te stellen ook de kleine spaarder te belasten. Dat deel van de regeringsplannen is gelukt. Demonstranten vulden de straten met anti-Duitse slogans die er niet om logen. De Duitsers kwamen op hun beurt met een reactie die er evenmin om loog. Uit onderzoek van de Duitse Bundesbank was gebleken, dat het vermogen van de gemiddelde Duitser lager was dan dat van de gemiddelde inwoner van de periferie. Waarom zouden arme Duitsers Mediterrane miljonairs moeten steunen. En zo draait het in deze financiële crisis uiteindelijk om inkomen en vermogen, tussen arm en rijk. Een grotere klassentegenstelling is niet denkbaar.
  Internationaal
  Niet alleen de sociale dimensie begint door Cyprus meer en meer een rol te spelen, maar ook de internationale dimensie. Sinds 2010 zijn de Russen een steeds prominentere rol op het eiland en in de economie gaan spelen. Cyprus is immers een eiland, vanwaar de Amerikanen veel zogeheten veiligheidsoperaties organiseren. De Russen willen daar graag meer over weten. Bovendien kan Cyprus een vindplaats van grote hoeveelheden gas en olie blijken. Het zou zomaar kunnen, dat na 2017 de Eurozone daardoor minder afhankelijk van Russisch gas wordt. Dat is voor de Russen een ongewenste situatie. De groeiende tegenstelling tussen Noordelijk en Zuidelijk Europa geeft hen waarschijnlijk de kans om voor weinig geld geheel of gedeeltelijk de failliete inboedel van Cyprus op te kopen. Zo krijgen ze niet alleen vaste voet in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, maar kunnen ze ook controle uitoefenen op de energievoorraden daar.
  Lessen
  De voorlopige les van Cyprus is, dat het huidige Europa niet in staat is om sociale en internationale spanningen verantwoord te lijf te gaan. Als Europa organisatorisch geen verdere stappen onderneemt om de monetaire unie om te zetten in een politieke unie dan lijkt een verdere integratie onmogelijk. Eerder zal het omgekeerde het geval zijn. De geschiedenis leert geen lessen, maar geeft heel veel afschrikwekkende voorbeelden van verkeerde politieke besluitvorming die te denken geven.
  Cor Wijtvliet
  Bron:
  Harold Jame, the dirge of Cyprus. Project-syndicate, March 26 2013
  ________________________________________

 2. • Dijsselbloem probeert nu met alle macht te doen voorkomen alsof het depositogarantiestelsel nooit in het geding is geweest. Zijn tactiek is nu deze leugen zo vaak te herhalen dat onnozelen hem gaan geloven omdat hij het zo vaak zegt. Wat hij echter wél heeft gezegd, is dat spaarders ook maar garant moeten staan voor de bank. Dát heeft hij tijdens de Cyprus crisis wel gezegd. De rest is hij nu achteraf aan het verzinnen. Volgens Dijselbloem was sprake van een ‘heffing’. Een mooi politiek woord. Het houdt in diefstal van de spaarders, maar heffing klinkt vriendelijker. Het is zoals het bezuinigingen noemen als je de BTW gaat verhogen. Politici liegen op verschillende lagen. Mooie woorden verzinnen is ook een vorm van liegen. Dijsselbloem is er maar druk mee.
  Bron: Tom Lassing

 3. • In Europa mogen bankiers voortaan maximaal jaarlijks maar maximaal één jaarloon aan bonus ontvangen. Het is deze week al duidelijk geworden hoe ze er in de sector mee omgaan. Bij twee bedrijven waren de vaste lonen van de topmanagers alweer met 16% gestegen. Het is gewoon nooit genoeg voor de graaiers in deze sector. We zijn als consumenten ook zelf schuld. Haal uw klandizie weg bij deze banken en verzekeraars!
  Bron:Tom Lassing

 4. Europa begaat een rampzalige blunder met Cyprus
  Europese politici en beleidsmakers hebben de afgelopen jaren een dubieuze reputatie opgebouwd. Veel, misschien wel de meeste van hun beslissingen, hebben onbedoeld maar in ieder geval verkeerd uitgepakt. Het heeft er alle schijn van dat aan de eindeloze reeks beleidsmatige blunders er op korte termijn een nieuw toegevoegd gaat worden.
  Kortzichtig
  Het kan zomaar gebeuren, dat kortzichtige politici en beleidsmakers in hun ijver om Cyprus mores te leren de energieblunder van de eeuw begaan. Iedereen weet nu wel, dat er rondom dit eiland veel energie verborgen ligt. Hoeveel, dat weet nog niemand. Maar optimisten gaan ervan uit, dat er voldoende onder de zeebodem ligt om Europa’s energiebehoefte de komende decennia te dekken. Volgens de laatste schattingen zou het zogeheten Aphrodite veld voldoende gas bevatten om 40% van de huidige Europese vraag naar gas te leveren.
  Met dit in het achterhoofd zou het beter zijn als investmentbankers met Cyprus over haar schuldenproblematiek zouden onderhandelen in plaats van de boekhouders van de ECB en het IMF. Die laatsten hebben blijkbaar geen flauw benul van de mogelijkheden onder de zeebodem van het eiland.
  Energievoorraden
  Toch is het niet zo heel moeilijk om de importantie ervan in te schatten. De waarde van het Aphrodite veld wordt op tenminste € 80 miljard geschat. Dat is natuurlijk iets van de lange adem, maar ook op korte termijn is er voor Cyprus winst te behalen. Het gas moet vanaf het eiland uiteindelijk aangeland worden op Europees vasteland. De beste oplossing daarvoor lijkt de bouw van een LNG complex op het eiland. Dat is een investering van € 10 miljard. Israëlische investeerders hebben al publiekelijk hun belangstelling getoond. Anders gezegd, de omvang en de waarde van de energievoorraden gekoppeld aan de benodigde investeringen werpen een schril licht op de financiële problemen van vandaag. Goed, Cyprus heeft € 17 miljard nodig om te overleven, maar zet dat bedrag eens af tegen het niet al te rooskleurige energiebeeld van het vasteland van Europa.
  Chantabel
  Dat niet al te florissante beeld kan nog fletser worden, als het Russische Gazprom van Cyprus de gelegenheid krijgt om zich over de energievoorraden te ontfermen. Dat zou zomaar kunnen als de Russen bereid blijken om € 6 miljard op tafel te leggen om de Cyprioten uit de brand te helpen. In dat geval zal Europa nog afhankelijker worden van het Russische gas dan het nu al is. In 2030 zal dan ongeveer 70% van het gas van Russische origine zijn. Europa is dan wel heel kwetsbaar voor Russische chantage.
  En dan heeft Europa ook nog de nobele doelstelling de economie te vergroenen en duurzaam te maken. Gas speelt in deze strategie een centrale rol. Bovendien wil Europa met deze strategie concurrerender worden. Hoe dat precies moet is tamelijk onduidelijk. De kosten voor energie in bijvoorbeeld de VS zijn nu al, dankzij de schalie-energie, de helft van die in Europa.
  Visie
  Het is triest te moeten vaststellen dat Europa zich nu verliest in het maken van wederzijdse verwijten. Berlijn en Nicosia zouden beter de koppen bij elkaar kunnen steken om na te gaan hoe optimaal te profiteren van de energievoorraden van het eiland. Dat zou betekenen dat het van verstand zou getuigen de huidige oplossing met al zijn deadlines los te laten en te vervangen door een meer strategische visie! Zelfs als mocht blijken, dat Cyprus zijn belofte bij lange na niet kan waarmaken, dan nog is de waarde van het Aphrodite veld groot genoeg om de schuldpositie van het eiland totaal af te dekken.
  Tenslotte, de wereldwijde energiebehoefte zal tot 2030 met zeker 30% groeien, zo denkt het Internationaal Energieagentschap. Alleen dat gegeven zou overtuigend genoeg moeten zijn voor Europese beleidsmakers om Cyprus niet in Russische armen te drijven.
  Cor Wijtvliet
  Bron:
  Giles Merritt, Penny wise, gas foolish. Project-syndicate, March 26 2013
  ________________________________________

 5. Zo als altijd, gaat het om de macht van het geld in de wereldgeschiedenis ! Komen landen of mensen er bekaaid van af , dan is dat een ideale voedingsbodem voor revolutie ! Die bankenboevenbende hebben dit veroozaakt en die witte boordencriminelen zetten gewoon hun oude beleid voort want vadertje Staat helpt ze wel weer overeind ! Die bloedzuigers in Den Haag ! Ikzelf had bijv. ook participaties in schepen en dacht er goed aan te doen mijn steentje bij te dragen in de economie , maar zoals het er nu naar uit ziet ben ik dankzij die criminelen mijn ingelegde kapitaal kwijt ! en wat je nu ziet is dat banken weer achteloos hun schouders ophalen en gewoon de schepen veilen/annexeren ! Boeven zijn het , maar er komt een tijd dat diezelfde banken door de burgers hard worden aangepakt en ik ben al met een plan bezig om die verloren gegane participaties tesamen met een scheepscv-lening te verhalen op mijn hypothecaire som die ik bij dezelfde bank , die door de overheid overeind geholpen is , te verhalen ! Pak ik het op de rente weer terug ! Want als ik niet had geinvesteerd dan viel dit geld gewoon onder de garantievrijstelling …maar het eind is nog niet in zicht en komen alle participanten als zij zich verenigen , verhaal halen !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.