Bouwen aan een andere economie

Ecogood tekening Discover

Op 18 maart organiseert de Nederlandse tak van Economy for the Common Good (ECG) een cursusbijeenkomst over het bouwen aan een ‘gemene goed economie’. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de geschiedenis van ECG en het vormgeven van uitgangspunten als solidariteit, duurzaamheid en transparantie. Ook de invulling van deze waarden door de individuele deelnemers wordt behandeld.

Tegenstelling

Er zijn in de economie veel activiteiten die als gemeen (doortrapt) worden ervaren, hier staat het woord gemeen voor gemeenschappelijk. ECG ontstond als beweging een jaar of vijf geleden in Oostenrijk. Wetenschapper Christan Felber besprak met een aantal ondernemers de tegenstelling die zij ervoeren tussen waarden die gangbaar zijn in hun werk (zoals winstmaximalisatie, concurrentie) en in het privéleven (zoals samenwerking, vertrouwen).

Rol van geld

Intussen is ECG gegroeid naar een netwerk met vele duizenden individuen en afdelingen in ruim vijftien landen. De bijeenkomst van 18 maart is de eerste in een reeks, met op 25 november specifiek aandacht voor de rol van geld. Aanmelding is mogelijk bij Annemarie Poorthuis.

Totaalvisie

Een van de docenten op 18 maart is Otmar Donnenberg die in Oostenrijk is geboren en lang werkzaam was in Nederland als consultant voor grote bedrijven. Wat hem drijft is het inzicht dat de mensheid niet verder komt met oude denkpatronen: “Om de samenleving te behouden is vernieuwing nodig, vanuit een totaalvisie. Alle deelgebieden als ecologie, economie, cultuur, mensenrechten verdienen daarin een plek. En omdat niemand deze ambitie alleen kan realiseren, is iedereen welkom die zich hiertoe aangesproken voelt. Zodat we samen kunnen bouwen aan een huis voor de mensheid waarin iedereen zich thuis voelt.”

VjG-kort

Stine Jensen over Geld bij Dus ik ben

Klik op de foto voor de uitzending van Dus ik ben over geld.

Advertentie