Bitcoin als breekijzer?

Even moeizaam als vriendelijk dringt Verhuis je Geld aan bij banken op het belang van transparantie en respect voor klanten. Op de achtergrond is een ontwikkeling gaande die schijnbaar veel rigoureuzer en effectiever is: de opkomst van crypto currency. Wat is het verschil met bitcoin en blockchain?

Bitcoin3 -uitsnedeVrij van bancaire bemoeienis

Betalen in crypto currency staat in de belangstelling omdat het voordelig is, snel en vrij van bancaire bemoeienis. Zelfs de overheid en de toezichthouders hebben er geen invloed op. Het ontbreken van officiële regulering kan ook een nadeel zijn. De transactiekosten zijn laag en vaste tarieven ontbreken, aankoopfraude is onmogelijk en er zijn geen leveringsvoorwaarden die allerlei beperkingen opleggen.

Beleggingen

Bitcoin (hier een uitleg in tekst en video’s) is behoorlijk gestegen in waarde, dus een gewild object voor beleggingen. Voor wie dat wil kan het saldo ook worden omgezet in dollars of euro’s. Ook de Gulden Coin doet het goed.

Assertiviteit van klanten

De toenemende populariteit van bitcoin doet denken aan de opkomst van internet, twee decennia geleden, Toen gingen individuen zonder afhankelijk te zijn van officiële media massaal informatie uitwisselen. En ook toen werd niet voorzien hoe sterk de consequenties zouden zijn, bijvoorbeeld voor de marketing van bedrijven en de assertiviteit van hun klanten.

Zekerheid bij financiële transactie

Ook het aantal plekken waar je met bitcoin terecht kunt groeit. Website Bitcoinspot geeft een overzicht van de Nederlandse bedrijven die bitcoin als betaling accepteren. Website De Ondernemer beschrijft hoe het systeem blockchain de betrokkenen bij een financiële transactie veel zekerheid geeft. VjG ging eerder op zoek naar de bedenker van de bitcoin.

Gulden Coin

Bitcoin is de bekendste vorm van crypto currency, wat betekent dat een betaling digitaal plaatsvindt en versleuteld wordt verzonden.  Andere valuta in deze categorie worden op een rij gezet door de website Bright (onderdeel van RTL Z) zoals Ethereum, Stratis, Ripple en Monero.

Huifkar beteugelt ruimteschip ... of omgekeerd

 

Volgens de maker van deze cartoon proberen de financiële instituten vanuit een huifkar de bitcoin van ruimteschip Enterprise aan banden te leggen.

Advertentie

3x VjG-kort: De invloed van geld

_Worden banken butlers?

Ze zijn een schaduw op de muur, komen alleen als je wilt en doen dan precies wat nodig is. De aloude butler voor de elite verschijnt binnenkort in de vorm van een bank, met een dienstverlening voor iedereen. Dat staat in een rapport van KPMG over het fenomeen EVA, Enlightened Virtual Assitant.

butler-uitsnedeAanbestedingen

De voortschrijdende techniek (fintech) maakt het mogelijk om virtuele personal assistants te creëren, die gegevens opzoeken, verwerken, advies geven en transacties uitvoeren. De traditionele bankgebouwen gaan verdwijnen. Sommige bancaire producten zullen worden ingekocht door bankmerken die hun personeel de deur uit hebben gedaan en alleen nog aanbestedingen toekennen aan externe dienstverleners.
Lees meer in een bericht in AccountantWeek en het KPMG-rapport zelf (pdf).

_Hoe de geschiedenis zich herhaalt

De in het vorige bericht genoemde ontwikkeling mag voor de bankwereld desastreus uitpakken, voor de klant betekent dit gewoon een terugkeer naar de oude en vertrouwde bank. Een bank zoals een bank bedoeld is.

Zonder prestigeverlies

Een artikel op de Britse website Banking Technology suggereert dat er sprake zal zijn van systemen die kunnen opereren zonder misdragingen of bonussen. De organisatiecultuur hoeft niet te worden aangepast en er hoeven geen spindoctors te worden ingehuurd om wantoestanden te verbloemen. Het herstellen van blunders zal niet gepaard gaan met angst voor prestigeverlies, maar alleen met het herprogrammeren van de software.

_Invloed op aandelenkoers

Na de nominatie van Hillary Clinton is Bernie Sanders allerminst vleugellam bernie-sanders-uitsnedegeworden. Door een uitspraak van hem is de koers van een farmaceut met vijftien procent gedaald.

Omroep CNBC meldt dat Sanders hiervoor één enkele tweet nodig had over de prijs van een geneesmiddel voor leukemie. De betreffende tweet dateert van 14 oktober en staat hier.

Transparantie troef bij blockchain

Oog -uitsnede.jpgDe positie van banken in de economie lijkt net zo onaantastbaar als die van instellingen in de gezondheidszorg. Fouten worden verdoezeld ten koste van de klant en met een beroep op het algemeen belang worden eigen belangen doorgedrukt. Daar komt bij dat in de financiële wereld onverantwoord gedrag wordt gestimuleerd met constructies voor dubieuze arbeidsvoorwaarden en belastingontduiking.

Mysterie ontrafeld

Terwijl in de publieke opinie de verontwaardiging over deze praktijken groeit, blijven politiek en toezichthouder daarbij achter. Dat het geldmysterie steeds meer wordt ontrafeld komt onder meer door publicaties als Panama Papers en nieuwe ontwikkelingen als bitcoin en fintech.

Van mastodont naar massa

Deze week werd in Nederland een conferentie gehouden over de technologie van blockchain. Dit is een systeem om te checken of een economische transactie wenselijk is, zonder tussenkomst van derden, zoals notarissen, accountants of overheidsinstellingen. Voordeel hiervan is dat de benodigde informatie veel sneller beschikbaar is en niet gebaseerd wordt op verborgen belangen. Volgens deskundigen is hierbij sprake van een paradigmaverschuiving omdat (wederom) macht wordt verschoven van een mastodont naar de massa.

Benadeeld

Het zijn individuen die elkaar informeren hoe een eerdere transactie met een bepaalde partij is verlopen. Het systeem vergelijkt alle brokjes informatie en iedere inconsistentie wordt gesignaleerd. Wie probeert gekleurde informatie aan te leveren om iemand te bevoordelen, valt snel door de mand en benadeelt zichzelf.

BelanghebbendKetting als fractal, blauw -uitnede

 

Op den duur zullen individuen worden beloond voor de aandacht waarmee ze deze informatie aanleveren. Opmerkelijk is dat een systeem hiervoor (Permacoin) wordt opgezet door Microsoft. Dit roept de vraag op of deze organisatie als anonieme mastodont in de verleiding kan komen om informatie te kleuren op verzoek van belanghebbende partijen. Wellicht moet het functioneren van blockchains ook weer in blockchains worden opgenomen.

Gooit innovatie bankwereld overhoop?

Blikjes overhoop gegooid-2Ook DNB ontdekt fintech. Dat technologie voortschrijdt heeft invloed op het aantal fysieke winkels, op de distributie van producten (bijvoorbeeld 3d-printen) en ook de financiële sector ontkomt er niet aan. De toezichthouder inventariseert de ontwikkelingen op basis van drie scenario’s.

Robots maken geen fouten

In het rapport Technologische innovatie en de Nederlandse financiële sector schetst DNB eerst wat er gebeurt als de banken zich aanpassen. Dit vraagt om partnerschappen met technologische bedrijven, ontwikkeling van nieuwe producten en toetreding van meer buitenlandse partijen in de sector op de Nederlandse markt. Er zijn consequenties voor de risico’s die verzekeraars aangaan omdat robots worden geacht geen fouten te maken.

Bancaire functie

De twee andere scenario’s gaan uit van versnippering (doordat veel kleine bedrijven marktaandeel winnen) en het omgekeerde: concentratie. Dat laatste gebeurt wanneer grote technologische bedrijven een bancaire functie innemen en hun rol als makelaar van informatie gaan uitbreiden naar geld.

Twee kanten

Toetreding van nieuwe partijen heeft twee kanten volgens het rapport. Het kan de dynamiek van de markt vergroten en leiden tot meer innovatie en dus klantvriendelijke producten. Bovendien zal een grotere diversiteit van de sector leiden tot een betere spreiding van risico’s. Minder banken zijn dan ‘too big to fail’. Anderzijds kan ook instabiliteit ontstaan als nieuwe marktpartijen heel groot zijn of weinig ervaring hebben in de sector.

Gevolgen voor toezicht

Fintech heeft ook invloed op de functie van DNB zelf. De toezichthouder gaat in gesprek met de sector over de plannen die er zijn rond innovatie en betrekt dit onderwerp voortaan bij het analyseren van risico’s.

Links

We schreven op deze website eerder over fintech en de vraag of deze ontwikkeling de transparantie vergroot. Goede artikelen over het recente DNB-rapport zijn te vinden op de websites van Financieel management en RTL Z.

Peiling

Beeld poll Toekomst van VjGHebt u al meegedaan aan de peiling van Verhuis je geld? Hartelijk dank!