Financiële sector kan draai niet maken

S-bocht borden -uistnedeVerzekeraars en banken erkennen dat ze kansen missen om hun voortbestaan veilig te stellen. Dat komt naar voren uit studies die adviesbureaus KPMG en PWC onafhankelijk van elkaar hebben gedaan. De helft van de financiële instellingen denkt de komende jaren omzet te verliezen aan ict-bedrijven die financiële diensten leveren (fintech). 

Transformatie

Een artikel op de website amWeb geeft een citaat uit het rapport van KPMG dat zegt: “Als er zo veel energie wordt gestoken in transformatie, waarom is er dan zo weinig veranderd?”, Volgens het adviesbureau is meer nodig dan alleen de  wil te veranderen, om te zorgen dat de verandering daadwerkelijk plaatsvindt.

Uitdagingen

Verzekeraars zijn zich bewust van de uitdagingen waar zij voor staan, meent KPMG. “Maar veel van hen zeggen dat ze het moeilijk vinden om werkelijk waarde te halen uit veranderingsinitiatieven en dat ze onvoldoende capaciteiten hebben om verandering binnen de organisatie echt op grote schaal teweeg te brengen.”

Minder tijd

Nieuwe toetreders en bedrijven van buiten de eigen branche, zoals fintech, worden gezien als bedreiging en tevens als inspiratiebron voor verandering. Dat laatste kan bijdragen aan een oplossing. Een andere benadering is nodig: “Denken als een verzekeraar gaat niet leiden tot transformatie.” Organisaties in de sector moeten volgens KPMG verder vooruitkijken (vijf tot tien jaar in plaats van drie jaar) en tegelijk voor het doorvoeren van veranderingen minder tijd nemen.

Hart ballon -uitnsede

Klantbehoefte
Ook het PWC-rapport ziet in de sector angst voor fintech. Dergelijke bedrijven zijn volgens de 544 ondervraagden heel goed in het inspelen op de klantbehoefte.

Advertentie

Instortingsgevaar bancaire ict?

Ruïne uitsnede.jpgBanken kunnen omvallen door gebrek aan vertrouwen in hun kredietwaardigheid, met als gevolg dalende koersen en een bankrun. Volgens een artikel in De Correspondent zijn banken ook om een andere reden heel kwetsbaar: de afhankelijkheid van complexe ict-systemen.

Verantwoord risico

Het lijkt logisch dat banken beseffen hoe belangrijk ict is voor hun bedrijfsvoering, zoals ieder bedrijf. Toch twijfelen deskundigen daarover, volgens De Correspondent. De vraag is: als banken niet verantwoord omgaan met de risico’s van investeringen, waarom zouden ze dat dan wel doen met ict-risico’s? Bovendien ontbreekt het DNB en expertise en voldoende personeel om hierop toezicht te houden.

Tijdbom

Dit kan niet waar zijn, zou je denken. Het artikel geeft aan dat het gelijknamige boek van Joris Luyendijk dit onderwerp ook al aanroert. En de directeur van een Engels bedrijf voor betaalsoftware spreekt zelfs van ict-systemen als ‘tikkende tijdbommen’

Zonder samenhang

Oorzaak van het probleem zou liggen in de complexiteit van de systemen en het uitblijven van grondige renovatie. De vergelijking wordt gemaakt met een middeleeuwse toren die voortdurend wordt uitgebreid tot bijna niemand nog overzicht heeft op de structuur. Daardoor is onduidelijk of de volgende uitbreiding goed zal uitpakken. Zelfs bij bankfusies zijn de systemen aan elkaar gekoppeld zonder samenhang aan te brengen.

InventarisatiePrintplaat uitsnede

Een zoektocht op internet levert op dat twee banken zich serieus hebben bezig gehouden met het inventariseren van ict-risico’s. De gespecialiseerde Nederlandse Waterschapsbank geeft eerlijk aan dit onderwerp belangrijk te vinden, maar zicht op concrete maatregelen ontbreekt. Zakenbank Kempen & Co doet hetzelfde.