Juiste terminologie: crimineel terrorisme!

Max Keiser: overdreven, schreeuwerig, maar wel iemand die de zaken bij de naam noemt: financieel terrorisme dat ongestraft blijft. Onverantwoord verkopen van derivaten, witwassen van drugsgelden, manipulatie van Libor en Euribor, de superrijken helpen hun geld belastingvrij weg te sluizen enz. enz. Waar niets aan gedaan wordt dan praten, onderzoekcommissies instellen en de banken het zelf laten ‘regelen’. Terwijl andere criminelen (terecht) gestraft worden, laten we bankiers (op een enkele uitzondering na) steeds grotere winsten maken. En als de schuldigen al ontslagen worden, zoeken ze met grote bonussen hun heil elders, waar ze hun terroristische activiteiten gewoon voortzetten.

Rijken houden tot 32 biljoen $ verborgen

Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Tax Justice Group. De gegevens zijn zondag exclusief verstrekt aan The Observer. Het gaat in de studie om financiële activa, waarbij niet-financiële activa zoals vastgoed en goud niet worden meegerekend. James Henry, voormalig hoofdeconoom bij consultancybureau McKinsey, voerde de studie uit op basis van gegevens van het IMF, de Verenigde Naties, de Wereldbank en centrale banken. LEES VERDER.

Aegon, Delta Lloyd, ING en ABN Amro investeren in Assad

Nederlandse bankgroepen en pensioenfondsen investeren miljoenen euro’s in bedrijven die communicatietechnologie leveren aan het Syrische regime. De geleverde technologie wordt ingezet om burgers te onderdrukken. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Oxfam Novib en IKV Pax Christi.

Veertien Nederlandse financiële instellingen investeren in het Italiaanse bedrijf Finmeccanica en/of het Amerikaanse Netapp, beide leveranciers van omstreden communicatieapparatuur. De twee bedrijven leverden het afgelopen jaar respectievelijk radioapparatuur aan de Syrische politie en een dataopslagsysteem aan het regime van president Assad. Finnmecanica leverde – na het uitbreken van de opstand in Syrie – 500 radiosets aan de Syrische politie. Met de geleverde technologie van Netapp werd een omvangrijk internetcontrolesysteem gebouwd waardoor het voor het Syrische regime mogelijk is om strenge internetsurveillance te plegen en websites van onder andere oppositiegroeperingen te hacken. Bovendien worden kritische bloggers met dit systeem ‘gemakkelijk’ opgespoord en krijgen zware celstraffen.
LEES VERDER

Wees boos op bankiers, maar bozer op economen!

The Libor scandal’ is just a symptom of a much bigger dysfunctional banking system, one that is staunchly upheld by the British establishment’. Foto: Andy Rain/EPA

The Guardian publiceerde vorige maand een opmerkelijk artikel van Ann Pettifor. Over orthodoxe economen, die eigenlijk nooit worden aangesproken op hun rol in het legitimeren van het gedrag van bankiers dat tot de crisis en alle schandalen die er op volgden, leidde. LEES VERDER

Sjoemelende bankiers? Kom nou!

De afgelopen dagen hebben allerlei sites en kranten, zoals NU.nl, De Telegraaf en Volkskrant, bericht over “sjoemelende bankiers”,  allemaal braaf een ANP bericht overnemend. Maar omdat een ANP-medewerker het gedrag van bankiers “sjoemelen” noemt, hoeven al die kwaliteitsmedia dat toch niet zonder slag of stoot over te nemen?

Sjoemelen is: het niet zo nauw nemen met bijvoorbeeld de boekhouding, niet helemaal eerlijk zijn. Sjoemelen is niet iets waarbij je direct denkt aan misdadigheid en gevangenisstraf. Toch gaat het er hier wel degelijk om. Zoals hier eerder bericht, gaat het om grootschalige, wereldwijde misleiding, oplichting en fraude, waaraan grote Engelse banken, maar ook bijvoorbeeld de Rabobank, zich schuldig zouden hebben gemaakt. Vervolging is al ingesteld, ook tegen onze voormalige Triple A Rabo.

Toch blijven Nederlandse media het over sjoemelen hebben, een beetje knoeien met de cijfers. Kom nou! Zijn de dames en heren journalisten zich wel bewust van de omvang van dit zoveelste schandaal? Het gaat om honderden miljarden, alleen al in Europa, bijvoorbeeld door verkeerde hypotheekrentes te berekenen op basis van gemanipuleerde Euribor rentes. Dacht u anders dat Royal Bank of Schotland voor meer dan 230 miljoen dollar zou hebben geschikt?

De Engelsen zijn razend, terecht. De media staan er vol van. En het lijkt erop dat de zaak daar op het hoogste niveau wordt aangepakt. Maar hier in Nederland maken we ons niet druk over een beetje gesjoemel van onze eigen Rabobank. Waarom zouden we, we zijn niet anders gewend, toch? We zijn inmiddels murw gemaakt, en maken ons liever druk over… Ja, waarover eigenlijk?

Kern financieel systeem geraakt

Het schandaal rond de manipulatie van de IBOR’s en Euribor (interbancaire rentes) klinkt als abstracte hocuspocus uit het land der hogere financiën. Toch gaat deze manipulatie om astronomische sommen geld en raakt de kern van ons financieel systeem. De IBOR’s zijn de basis voor honderden biljoenen aan leningen en swapcontracten. Dat bankiers (waaronder onze eigen o zo betrouwbare Rabobank) deze rente wisten te manipuleren pleit niet voor de integriteit van ons financieel systeem. Lees verder op FOLLOW the MONEY

 

 

Banken aanzetten tot duurzaamheid

Marcel Reijnen, vanuit Dierenbescherming werkend voor EerlijkeBankwijzer, stuurt onderstaande bijdrage.

Denkt u ook wel eens, wat doet die bank met mijn geld? Verdwijnt mijn geld in de grote zakken van die banken, die het misschien investeren in megastallen of clusterbommen? Hoe kom ik daar eigenlijk achter?
De EerlijkeBankwijzer zoekt het voor u uit. Maar u kunt zelf ook wat doen door actief te bankieren: spreek uw bank erop aan, of stap over.

De EerlijkeBankwijzer is in 2009 gestart met als doel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te bevorderen bij Nederlandse banken met steun van de klanten van de banken. Door het beleid én de praktijk van de banken te vergelijken moet de EerlijkeBankwijzer concurrentie op MVO stimuleren.
De klant kan met behulp van de informatie die EerlijkeBankwijzer op haar website publiceert nagaan of de eigen bank goed bezig is: wordt er door de bank genoeg gelet op dierenwelzijn, op wapenhandel, op kinderarbeid en nog veel meer thema’s? Als dat niet het geval is kan de klant de bank daar op aanspreken of – in het uiterste geval – weggaan en het geld verhuizen naar een andere, beter scorende bank. Lees verder

Spaarbank-meter, maart 2012, merendeel spaarbanken ver onder de maat!

De afgelopen 10 jaar is het aandeel spaarders dat geld buiten de eigen bank wil onderbrengen gegroeid van 5 naar 33%. Toch blijft het merendeel van de spaarders gewoon zitten bij banken die te lage rentes bieden en/of zaken ondernemen waarmee diezelfde spaarders het niet eens zijn.
De keuze is ook lastig. Wat zijn precies de voorwaarden van de verschillende (maar liefst 550) spaarvormen? Blijft die rente wel zo hoog? Hoe veilig is mijn spaargeld bij deze bank? En als het om de werkwijze van banken gaat is het nog moeilijker. In welke sectoren wordt geïnvesteerd, hoe verantwoord zijn investeringen en welke risico’s worden daarmee gelopen?

Spaarbank-meter helpt afgewogen keuze maken
Op 9 maart 2012 is de Spaarbank-meter gepubliceerd voor iedereen die bewust met spaargeld wil omgaan. (lees  verder onder de tabel)

Spaarbank-meter maart 2012
Uitgebreide gegevens (29 criteria) van vanspaarbankveranderen.nl, homefinance.nl en eerlijkebankwijzer.nl zijn samengevat in één tabel met twee rapportcijfers per bank, te weten:
– Rapportcijfer Spaarrentebeleid. Wat krijg ik als spaarder terug voor mijn inleg?
– Rapportcijfer Waarden & normen. Wat gebeurt er met het ingelegde geld?
Voor het eerst zijn nu ook historische gegevens opgenomen: van rentes over de afgelopen 18 maanden. Ook is bonusbeleid en transparantie van banken onderzocht.

Belangrijkste conclusies voor spaarders
Als eerste valt op dat de meeste Nederlandse spaarbanken matig tot slecht presteren. Voor Spaarrentebeleid scoort bijna de helft tot ver onder de maat. Nog ernstiger is het voor Waarden & normen, waar slechts twee banken een voldoende krijgen. 
Andere conclusies zijn:

  • Slechts één bank scoort voor beide rapportcijfers voldoende of meer: ASN Bank is daarmee de keuze bij uitstek voor spaarders die hechten aan relatief hoge rentes en aan gehanteerde waarden & normen van hun spaarbank.
  • De drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank doen het ronduit slecht. Alledrie scoren op Spaarrentebeleid onder de 4 en op Waarden & normen matig. En dat terwijl het overgrote deel van het Nederlandse spaargeld (nog steeds) bij die banken is ondergebracht.
  • Kijk je als spaarder alleen naar consistent hoge rentes, dan is de keus ruim. Voor Spaarrentebeleid halen 10 banken een rapportcijfer tussen 8 en 9,6.
  • Van de 10 koplopers voor Spaarrentebeleid zijn er slechts 4 die ook op Waarden & normen zijn beoordeeld. Spaarders die voor één of meer van deze 6 niet beoordeelde banken kiezen, weten dus niet wat er met hun geld gebeurt. Voor spaarders is dit een spijtige situatie. Wij pleiten ervoor het onderzoek van EerlijkeBankwijzer uit te breiden, in eerste instantie naar banken die hoog scoren op Spaarrentebeleid.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide rapport Spaarbank-meter maart 2012 (pdf)

Het einde van Wallstreet (zoals we het nu kennen)

foto: Howard Schatz

NYMag plaatste op 5 februari 2012 een zeer interessant artikel van Gabriel Sherman, waarin duidelijk wordt dat er veel veranderingen op Wall Street aan de hand zijn. En dat de inmiddels doorgevoerde hervormingen meer effect hebben dan menigeen denkt. Wall Street, wie wil daar nog werken? Lees hier het hele artikel.

Griekenland? Lees en huiver!

Peter Mertens publiceerde recent zijn boek Hoe durven ze? Hieronder het hoofdstuk over Griekenland, lang, maar de moeite waard om helemaal door te lezen.

Toen de dageraad aanbrak
stond Theseus, de zoon van Aegaeus, van zijn bed op.
Hij bond glanzende sandalen aan
en wandelde langs de golfrijke zee.
Daar zag hij een groep mensen
ellendig jankend als de schicht van pijlen.
Ook zag hij zeven Atheense jonggezellen en zeven dochters
die aan boord van een schip met zwarte zeilen werden gebracht,
de handen gebonden met zwaar touw.
Theseus vroeg met heldere stem:
“Wie zijn die jonge mensen?”
“Snelvarende schepen varen hen naar Kreta.
Wij hebben medelijden met hen.”
“Waarom?”, vroeg Theseus. “Wat gebeurt er dan met hen?”
“Weet je dat dan niet?
Ze worden levend gevoerd aan de Minotaurus,
het woedige dier dat in het doolhof op Kreta woont,
aan de zoom van de wijnkleurige zee.”

Griekenland en de zee! Omgeven door twee zeeën, de Ionische Zee in het westen en de Egeïsche Zee in het oosten, is het schiereiland altijd een land van zeevaarders geweest. Toen het gewelfde schip van Theseus, die de Minotaurus op Kreta had overwonnen, de haven van Athene weer binnenvoer, vergat de held dat hij witte zeilen moest hijsen, in plaats van de zwarte. Zijn vader, Aegaeus, dacht daardoor dat zijn zoon door de Minotaurus gedood was. Wanhopig van verdriet wierp Aegaeus zich in de zee, die daarom zijn naam zou dragen: de Egeïsche zee. Lees verder