Grappen over geld

Deze week gooit de redactie van Verhuis je Geld het over een andere boeg. Met de naderende feestdagen maken we het even wat minder zwaar.

people-do-not-know-their-true-power-spreker-op-loopplank-uitsnede

your-greed-is-hurting-the-economy

Spot met machthebbers is een van de rijke onderwerpen van humor, zoals in deze cartoon van Nick Anderson.

micha-wertheim

 

 

 

 

Cabaretier Micha Wertheim beweert dat geld hem weinig interesseert: “Dat komt omdat ik er zoveel van heb.”

 

 

 

 

 

 

 

De Amerikaan Yoram Bauman, die zich standup Economist noemt, bespreekt diverse economische stromingen aan de hand van het gezegde Shit happens.

De Vlaamse cabaretier Michael van Peel stelt “We worden door banken in ons gezicht geswaffeld. Het is zo absurd dat we het niet eens merken.”

Nieuwe en openstaande oproepen

Geef je reactie in het commentaarveld hieronder:

  • bezitters van het spel Money Maker: geef je mening voor een bespreking op Verhuis je Geld (of laat weten dat je graag een keer meespeelt)
  • ervaringen met rentedaling op je spaarrekening terwijl de rente juist aan het stijgen is: welk percentage, welke bank, hoe vaak gebeurt dat?

Oproep: wie speelt mee met Money Maker?

In samenwerking tussen Ons Geld en Fairbrush Studio’s is het bordspel Money Maker gemaakt (zie artikel AD). De redactie van Verhuis je Geld zou het spel graag bespreken, maar heeft geen fondsen om het aan te schaffen.

Dit is onze vraag:money-maker-plaatje

  • hebt u het spel in bezit, dan zouden we als redactie graag een keer aanschuiven om een recensie van het spel te kunnen schrijven
  • mochten we een recensie-exemplaar ontvangen van de uitgever, dan zouden we graag met een paar abonnees een keer het bordspel doen, in twee verloren uurtjes.

Doet u mee? Laat in een reactie hieronder weten welke optie uw voorkeur heeft. Bij voorbaat dank.

 

Kunnen banken luisteren?

Door de toenemende drang tot efficiency is een persoonlijke relatie met een bank voorbehouden aan klanten met een groot vermogen. Op de website Banking Tech vraagt Keen zich af of banken in staat zijn de ontwikkelingen rond fintech te weerstaan. “We hebben de bank nodig om betalingen en voor de hypotheek. Maar in de toekomst kan dat ook met fintech.”

Bedriegers

In een recent onderzoek van zijn bedrijf C Space onder vierduizend respondenten bleek dat bankiers worden geassocieerd met ‘bedriegers, zwendelaars en charlatans’. Wat ook uit het onderzoek naar voren kwam is dat de best presterende bedrijven sterk gefocust op behoeftes van klanten.

Universele behoefteshond-met-oren-2

De behoeftes van klanten zijn universeel, zegt Keen:”Vertrouwen, empathie, openheid, goede service en emotionele verbinding. Consumenten zoeken bedrijven die hun behoeftes en verwachtingen begrijpen. En hoe vaak overkomt dat een bank … wanneer hebt u voor het laatst een bank aanbevolen? Het wordt tijd dat banken een nauwe band met hun klanten opbouwen, om te beginnen door luisteren en leren, voordat het te laat is.”

VjG-kort: smartphone bestrijdt armoede

Liefde voor geld vraagt versimpeling

Iedereen is verzot op geld – zo doet de ratrace om ons heen vermoeden. In de financiële sector word je geacht meer van geld te houden dan van de klanten die het komen brengen. Tot de initiatieven die dit willen ombuigen behoort de Vereniging voor Financiële Versimpeling.
Geld hart -uitsnede.jpg

Kiem gelegd

Mede-initiatiefnemer Joyce Velu zegt op de website van Nederland Kantelt dat de kiem is gelegd voor een andere samenleving: “De vernieuwers zijn er, de wil is er en de noodzaak. Wij hebben een groep financiële vernieuwers bij elkaar gebracht en samen het financiële systeem gediagnostiseerd.”

Zicht op de klant kwijt

ratraceDaaruit is naar voren gekomen dat de financiële sector is losgezongen van de reële economie, onmogelijk complex is geworden en het zicht op zowel de klant als de langere termijn kwijt is. Ook zijn binnen de sector opvallend veel masculiene waarden vanzelfsprekend geworden, zoals: risico, hardheid, competitie en winst. Het publiek gaat er ten onrechte van uit dat bankiers zelf weten wat ze doen en dat de politici de boel in de gaten houden.

Compassie en kansen

De omslag moet worden gemaakt met een nieuwe set waarden, zoals dienstbaarheid, rechtvaardigheid en liefde. Meer concreet betekent dit het delen van  risico’s, compassie, kansen bieden, openheid, eenvoud, zorg, veiligheid en ruimte. Met deze beginselen wordt gewerkt aan de opzet van een Good Finance Hub in Amsterdam, waar vernieuwende initiatieven zich kunnen vestigen.

Versimpeling

Behalve naar bundeling en facilitering van initiatieven streeft Velu geld-hartook naar meer transparantie. Daarvoor werkt ze samen met Martijn Jeroen van der Linden (Ons Geld) en Igor Kluin (Monyq), voor de oprichting van de Vereniging voor Financiële Versimpeling. Doel is dat bankiers en hun klanten weer gewoon begrijpen waarover ze het met elkaar hebben.

Voorbeeld aan energiesector

Velu: “In de energiesector vindt inmiddels bijna iedereen  -politiek, burgers, mensen die in de sector werken- dat een verandering naar duurzame energiebronnen noodzakelijk is. Dat is in de financiële wereld anders. Na de bankencrisis is daar eigenlijk weinig veranderd. Nog steeds leeft het motto dat de waarde van alles in geld kan worden uitgedrukt. Terwijl bij veel dingen die mensen het allerbelangrijkste in hun leven vinden, dat juist niet mogelijk is”.

Op de website van Nederland Kantelt staat het volledige interview met Joyce Velu.

‘De situatie is verklaarbaar en dramatisch’ (incl VjG-commentaar)

“Het huidige financiële systeem is een publiek-privaat partnerschap. De overheid vervult de rol van toezichthouder en monetaire autoriteit, maar houdt zich helaas afzijdig van geldschepping.” Dat zei de Britse journalist Martin Wolf, afgelopen dinsdag tijdens een bijeenkomst in Felix Meritis.”

boonstra-boot-en-wolf-uitsnede-3

Vlnr: Boonstra (Rabobank), Boot (UvA) en Wolf.

Dramatisch

Wolf wordt als chief economic commentator van de Financial Times, beschouwd als een zeer invloedrijk financieel-economisch journalist. In zijn boek ‘The shifts and the shocks’ betoogt hij dat een nieuwe crisis waarschijnlijk is en dat daarna publieke geldschepping de enige uitweg is. De nu ontstane situatie is historisch verklaarbaar en voor de toekomst dramatisch.”

Verkiezing van Trump

Zo zijn de kwantificeerbare kosten van de economische crises volgens Wolf te vergelijken met die van een langdurige wereldoorlog. “Daarnaast zijn er nog kosten die voortkomen uit de schade die is toegebracht aan de legitimiteit van politieke, bestuurlijke en financiële instanties. Dit leidt bijvoorbeeld tot de opkomst van populisme, zoals onder meer uit de verkiezing van Donald Trump is gebleken.”

Sector lobbyt met succes

Bankiers zijn volgens Wolf een soort ambtenaren geworden met een topsalaris. “Omdat we het financiële.systeem niet meer vertrouwen, wordt een dijk aan regels opgeworpen. Die vormen dan wel een blok aan het been, maar fundamenteel verandert er niets.
En de sector zal met succes lobbyen tegen allerlei noodzakelijke maatregelen, zoals geldschepping door de overheid.”

Ondeskundige media

Hoogleraar Arnoud Boot van de UvA beschreef de standvastigheid van de Svenska Handelsbanken. “In de aanloop naar de crisis van 2008 was dit de enige bank die niet vluchtte in onroerend goed, terwijl dat door iedereen veilig werd geacht. De prijzen waren zeventig jaar blijven stijgen. Door gebrek aan deskundigheid in de journalistieke en sociale media werden ze zwaar onder druk gezet.”

Geldschepping niet lucratief

Ook vertegenwoordigers van ING en Rabobank namen deel aan het debat. Teunis Brosens van ING betoogde dat de term kredietcrisis impliceert dat er niets aan de hand is met het financiële systeem. Wim Boonstra van de Rabobank hield het publiek voor dat banken zeer verantwoord opereren en dat hun geldscheppende rol helemaal niet lucratief is.

Duurzame financiële sectorlogo-sfl

De organisatie van de avond was in handen van Sustainable Finance Lab, een informeel netwerk van wetenschappers die ijveren voor een duurzaam karakter van de financiële sector. Oprichters Herman Wijffels (ex-Rabobank), Klaas van Egmond (kroonlid SER) en Peter Blom (Triodos Bank) waren in de zaal aanwezig.

= VjG-commentaar =

De mening van Wolf is weinig verrassend en tegelijk van grote waarde. Het is te hopen dat hij door zijn machtspositie als onderdeel van de media, enige invloed heeft op het beleid. Boot behandelde een case waarover Verhuis je Geld al eerder schreef. Dat grote banken bereid zijn tot een dialoog over hun rol is lovenswaardig, hoopgevend en moedig.

Machinerie

De opvatting van Brosens dat geld en krediet los van elkaar staan is merkwaardig. De kredietcrisis was weliswaar geen oorzaak – wel een symptoom van een groot probleem en de aanleiding tot het blootleggen daarvan. Een vergelijking met het beruchte Watergateschandaal dient zich aan. Het was niet de inbraak in gebouw Watergate die toenmalig president Nixon de das om deed, maar de hele machinerie van corruptie daaromheen.

Immense taak

De opvatting van Boonstra dat banken hun geldscheppende rol met tegenzin vervullen, lijkt een slimme vorm van reframing. In werkelijkheid bezorgt hij hiermee organisaties als Ons Geld een extra argument om de geldschepping bij banken weg te halen. De kans voor open doel wordt een niet van sarcasme gespeende redenering: “Banken, bedankt dat jullie zo logo-ons-geldnederig, behulpzaam en belangeloos dit zware offer hebben gebracht, we zullen jullie snel ontlasten van deze immense taak.”

Drie maatregelen van Positive Money

Zo’n riskante activiteit als geldschepping mogen we niet overlaten aan instituten die zich recent zwaar hebben misdragen. Dat stelt een video van de Britse organisatie Positive Money. De organisatie ziet nog andere prioriteiten om te zorgen dat de sociale, economische en ecologische omgeving wordt veiliggesteld.

positive-money-geldscheppend-orgaan

Schuldenvrij geld

Positive Money wil geldschepping in publieke handen brengen en heeft daarnaast nog twee andere maatregelen. De organisatie pleit voor schuldenvrij geld en voor onderscheid tussen geld in de financiële wereld, dat vaak virtueel van aard is, en in de echte economie.

Eigenbelang of beleid?

Geldschepping door een orgaan dat transparant opereert en onder democratisch toezicht staat, betekent dat dit met meer zorgvuldigheid gebeurt. In particuliere handen is de kans groot dat de hoeveelheid geschapen geld vooral afhangt van eigenbelang en toeval, in plaats van beleid in het algemeen belang. Dit verergert problemen.

Schuldenvrij geld betekent dat geldschepping niet langer uitsluitend plaatsvindt door het geven van leningen. Dan zorgt het op peil houden van de geldhoeveelheid niet meer voor een verstikkende greep van rente op de samenleving.

Constructief effect

Als geld eerst in de reële economie beland, ontstaat ruimte om burgers tegemoet te komen met belastingverlaging en collectieve voorzieningen. Dat geeft meer werkgelegenheid etheresa-may-in-newsweekn heeft dus een constructief effect op de economie. In de financiële sector heeft de geldhoeveelheid een meer destructief karakter, als een soort plaag.

In plaats van virtueel geld pompen in de financiële wereld, is het veel beter om geld (geschapen door de centrale bank) in de reële economie te laten circuleren. Dit opiniestuk in Newsweek beschrijft dat aan de hand van een speech van de Britse premier May.

 

Bankvrije betaal-app en de VS-president

trum-pruik-uitsnedeZoeken naar een IBAN, een rekening delen, chatten, foto’s gebruiken en betalen aan iemand waarvan je alleen een telefoonnummer hebt. Dat kan allemaal met de nieuwe betaal-app Florin. Daarnaast kijkt Verhuis je Geld kort naar de consequenties van de verkiezingsuitslag in Amerika.

Versleuteld

Florin is opgericht door whizzkid Bas de Vries die op zijn veertiende begon met programmeren. Hij bedacht een systeem dat werkt via de versleutelde technologie van iDeal. Via deze app kun je betalingen doen en ontvangen aan en van iedereen, dus ook als de bezitter van de tegenrekening niet bij Florin is aangesloten.

Eenvoudig

Florin levert behalve de app geen andere financiële diensten, je hebt dus nog wel een betaalrekening bij een bank nodig. Volgens een test van iPhoned doet Florin het goed. De app heeft minder mogelijkheden dan die van Bunq, maar is ook eenvoudiger in gebruik.

_Dumb Trump?

De verkiezing van Trump heeft veel haren te berge doen rijzen, maar ook nogal wat vragen. Afgezien van zijn standpunten over het klimaatakkoord en de nucleaire deal met Iran, zijn er ook vragen over zijn monetaire koers. Uitlatingen van tegenstander Clinton hadden nogal wat twijfels opgeroepen over haar onafhankelijkheid, maar doet Trump het beter?

Wildwestcultuurflorin

De website Vox.com (die naar eigen zeggen het nieuws begrijpt) stelt dat de financiële sector een wildwestcultuur te wachten staat.De Wall Street Journal meldt dat hij redder wordt van de veelgeplaagde Deutsche Bank  Dezelfde krant stelt dat de hele sector verzot is op Trump, maar de liefde zou niet wederzijds zijn.

 

WRR: ‘Solide financiële sector nodig’

“De crisis van 2008 heeft duidelijk gemaakt dat de financiële sector niet kan worden gezien als een economisch eiland, maar in plaats daarvan een fundamenteel en infrastructureel onderdeel vormt van de economie.” Zo begint de samenvatting van het recente WRR-rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht.

overstaptiendaagse-uitsnedeDominantie

De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) pleit in het rapport dat gratis kan worden gedownload, voor een betere verhouding tussen sector en samenleving. Hierbij doet zich een drietal problemen voor. Twee daarvan zijn de grote dominantie (lees machtspositie) van de sector en de grote kortzichtigheid die voortkomt uit perverse prikkels.

Evenwicht

Ook is er de ‘inherente instabiliteit’ van de sector. Dat wordt betiteld als afzonderlijk probleem, maar is natuurlijk een onontkoombaar gevolg van de andere twee factoren. Ook het pleidooi voor evenwicht tussen sector en samenleving heeft iets opmerkelijks. De sector is geen tegenspeler, maar onderdeel van de samenleving. Net als zorg, onderwijs, politie en bedrijfsleven. Het is de sector zelf die in evenwicht moet komen om zijn rol goed te vervullen.

Geldschepping

Het rapport maakt in een aantal opzichten een authentieke en transparante indruk. Al komt het woord geldschepping er helaas niet in voor. Wellicht wordt deze hete aardappel nog even doorgeschoven. En … wellicht is de eerstgenoemde factor (de zogenaamde dominantie) daar niet geheel vreemd aan.

VjG-kort

_Ons Geld op bezoek bij WRR

Toevallig de dag voor publicatie van het rapport had de WRR bezoek van de WRR rapport evenwicht.jpgstichting Ons Geld die vindt dat geldschepping bij de overheid thuishoort. De presentatie van bestuurslid Edgar Wortmann is hier te zien.

_Overstaptiendaagse

Speciaal voor wie overweegt van betaalrekening te veranderen is tot en met 11 november de Overstaptiendaagse.

Goed nieuws uit Canada en Nigeria

In Canada is een ethische bank opgericht, gefinancierd via crowdfunding. In Nigeria helpt een bank de lokale economieën in hun marktgebied, door middel van opleidingsprogramma’s.

toronto-uitsnede

Transparantie

Crowdfundingplatform FrontFundr verzamelde meer dan een miljoen Canadese dollars voor de Impak bank die naar eigen zeggen meer maatschappelijke verantwoordelijkheid in het financiële systeem wil zien. De bank belooft ‘volledige transparantie’ en krijgt kantoren in Toronto, Montreal en Parijs.

_Bank stimuleert maatschappelijk verantwoord gedrag

In Nigeria is de schooluitval heel hoog omdat jongeren niet door hun ouders gestimuleerd worden om te leren. Ook net naleven van schoolregels levert problemen op. Als gevolg hiervan is het gemiddelde opleidingsniveau laag, wat ook weer gevolgen heeft voor de economie van het land.

Kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen

De bank LAPO heeft een opleidingsprogramma gemaakt voor praktijkgericht leren, mede als voorbereiding op ondernemerschap. Doel van het programma is dat de deelnemers kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen opdoen om succesvol te zijn. Ook worden zij gestimuleerd om een actieve rol te spelen in de samenleving. Wie het minimaal zes maanden volhoudt kan een lening bij de bank krijgen.

Certificatennigeriaanse-jongen-uitsnede

De Nigeriaanse overheid verstrekt certificaten na afloop van de opleiding. Voor LAPO-topman  Godwin Ehigiamusoe is het belangrijk de jongeren op weg te helpen en is ook de economie van het land daarbij gebaat.”We moeten ze van de straat halen en in hun kracht zetten.”

 

3x VjG-kort: De invloed van geld

_Worden banken butlers?

Ze zijn een schaduw op de muur, komen alleen als je wilt en doen dan precies wat nodig is. De aloude butler voor de elite verschijnt binnenkort in de vorm van een bank, met een dienstverlening voor iedereen. Dat staat in een rapport van KPMG over het fenomeen EVA, Enlightened Virtual Assitant.

butler-uitsnedeAanbestedingen

De voortschrijdende techniek (fintech) maakt het mogelijk om virtuele personal assistants te creëren, die gegevens opzoeken, verwerken, advies geven en transacties uitvoeren. De traditionele bankgebouwen gaan verdwijnen. Sommige bancaire producten zullen worden ingekocht door bankmerken die hun personeel de deur uit hebben gedaan en alleen nog aanbestedingen toekennen aan externe dienstverleners.
Lees meer in een bericht in AccountantWeek en het KPMG-rapport zelf (pdf).

_Hoe de geschiedenis zich herhaalt

De in het vorige bericht genoemde ontwikkeling mag voor de bankwereld desastreus uitpakken, voor de klant betekent dit gewoon een terugkeer naar de oude en vertrouwde bank. Een bank zoals een bank bedoeld is.

Zonder prestigeverlies

Een artikel op de Britse website Banking Technology suggereert dat er sprake zal zijn van systemen die kunnen opereren zonder misdragingen of bonussen. De organisatiecultuur hoeft niet te worden aangepast en er hoeven geen spindoctors te worden ingehuurd om wantoestanden te verbloemen. Het herstellen van blunders zal niet gepaard gaan met angst voor prestigeverlies, maar alleen met het herprogrammeren van de software.

_Invloed op aandelenkoers

Na de nominatie van Hillary Clinton is Bernie Sanders allerminst vleugellam bernie-sanders-uitsnedegeworden. Door een uitspraak van hem is de koers van een farmaceut met vijftien procent gedaald.

Omroep CNBC meldt dat Sanders hiervoor één enkele tweet nodig had over de prijs van een geneesmiddel voor leukemie. De betreffende tweet dateert van 14 oktober en staat hier.