Thuis bij Verhuis je Geld?

Voelt u zich thuis bij Verhuis je Geld? Enige bezinning is nodig. Het aantal bezoekers blijft dalen, het aantal reacties op berichten kan bijna niet meer dalen. Is Verhuis je Geld u nog van dienst?

puzzelstukje-nog-een-uitsnede

Wat vindt u ervan?

Hoe worden we weer een bruisende website met een actieve community? Geef uw reactie in deze poll door het aankruisen van een of meer antwoorden. Zet in het commentaarveld uw toelichting en welk antwoord wanneer van toepassing is. Geef ook gerust aan dat u liever anders reageert, bijvoorbeeld telefonisch of bij een kop koffie.

Dank voor uw medewerking.

En is er nog nieuws? Jazeker:

 

Tussen draaien, dralen en Draghi

Op 26 januari organiseren de stichting Ons Geld en de Socialistische Partij een debatavond over de Europese Centrale Bank (ECB). Vragen die aan bod komen zijn: wat is de maatschappelijke rol van de centrale bank? Hoe moet de controle daarop worden ingericht? En welke alternatieven heeft het huidige ECB-beleid?

ECB -uitsnede.jpgNieuwe input

De ECB is de centrale bank van de Europese commerciële banken, er is dus geen binding met de lidstaten of de EU. De bank voert een autonoom beleid met ingrijpende gevolgen voor de Europeanen. Voorzitter Mario Draghi van de ECB komt dit jaar naar de Tweede Kamer om uitleg te geven over het monetaire beleid. SP-kamerlid Arnold Merkies zoekt met deze avond nieuwe input voor zijn bijdrage aan dit gesprek.

Stabiliteit gevraagd

DNB-directeur Klaas Knot is van mening dat politici zich niet moeten uitlaten over monetair beleid en Draghi gaat juist daarover met hen in gesprek. Het is begrijpelijk dat dit beleid vraagt om een grote mate van stabiliteit, dus afstand tot politiek gedraai – tegelijk is het wat vreemd dat politici categorisch de mond wordt gesnoerd door de Nederlandse toezichthouder. De twee hebben meer te stellen, want ook dat Draghi de geldkraan nog steeds niet dichtdraait baart Knot zorgen.

Sprekers

Op 26 januari komen aan het woord: Wim Boonstra (Rabobank), Dirk Bezemer (RU blokjes-uitsnedeGroningen), Hans de Geus (RTLZ) en Edgar Wortmann (Ons Geld). Locatie is het Paard van Troje, Prinsegracht 12, 2512 GA Den Haag. Aanvang 19:15. Toegang is gratis, aanmelden noodzakelijk.

VjG-kort: vragen voor lijsttrekkers

 

De Blije B (géén bank): ’93 miljard verspild aan rente’

“In Nederland financieren we de staatsschuld door verkoop van staatsobligaties op de dure en grillige anonieme internationale kapitaalmarkt. Sinds 1970 hadden wij op onze staatsschuld 93 miljard euro aan rentekosten kunnen besparen.” Dat zegt organisatie De Blije B (geen bank), die een coöperatieve bank in oprichting heeft.

blije-b-de-kernwaardenOmdat de organisatie volgens toezichthouder DNB niet als bank mag worden beschouwd, zet de redactie van Verhuis je Geld dit er expliciet bij: De Blije B (geen bank). Dit kan worden beschouwd als uiting van burgerlijke (on)gehoorzaamheid of als plaagstootje richting DNB. In elk geval wordt de associatie met een bank alvast gelegd.

Bankvergunning

De B staat nu voor Beweging. Wanneer het ledenaantal is gestegen tot boven de 100.000 zal officieel een bankvergunning worden aangevraagd, zegt de organisatie op de website (op een andere webpagina wordt een aantal van 60.000 genoemd).

Waardevaste munt

De Blije B streeft naar introductie van de munt URA, gebaseerd op uren en arbeid. Door het waardevaste karakter van deze begrippen (er kan niet mee gespeculeerd worden), is de munt stabiel. “Alle investeringen onder de URA worden in de reële economie geplaatst en geven financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal rendement. Deze investeringen zijn dienstbaar aan de mens die ze altijd blijft gebruiken.”

Schade van rente

De organisatie is tegenstander van rente. “Hierdoor wordt geld aan de samenleving onttrokken, met als gevolg tekorten en crises. Om deze te bestrijden wordt extra geld uit het niets in omloop gebracht met als gevolg nieuwe schulden. Deze schulden dragen ook weer rente in zich mee. Al honderden jaren wordt schuld op schuld en rente op rente gestapeld. 80% van de mensen betaalt rente, 10% is neutraal en 10% ontvangt. Het systeem gaat ten koste van vele mensen, onze aarde, haar bodemschatten en het milieu.”

Meedoenblije-b-de-mensen

Wie wil meedoen aan het scheppen naar een integer financieel systeem op basis van deze uitgangspunten kan zich aansluiten bij De Blije B (nog geen bank).

Waarom steun je verandering?

Er loopt een onderzoek tegen BNP Paribas wegens betrokkenheid bij wapenhandel. De Britse organisatie Positive Money vraagt het publiek te vertellen waarom steun je ons? En hoe geef je verandering vorm? Daarover gaat deze aflevering van Verhuis je Geld.

positive-money-waarom-steun-je-ons

Illegaal

De Amerikaanse beurswaakhond SEC stelt een onderzoek een illegale transactie in Mozambique waarbij wapens zijn  aangekocht. Een van de betrokken banken, BNP Paribas, heeft naar eigen zeggen Nederlandse wortels. en beweegt zich onder meer op de markt voor particulieren Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad wil de bank geen commentaar geven.

Niet optimaal

“Mensen zijn niet allemaal rationeel, markten zijn niet volkomen efficiënt en organisaties niet altijd optimaal.” Dat is de les die wetenschapper Eric Beinhocker heeft voor de lezers van Evonomics, een magazine over de veranderende economie. We zijn daarmee een economisch tijdperk voorbij waarin alles planbaar en beredeneerbaar was. Met een economisch model dat hierop gebaseerd was zou het ontstaan van de financiële crisis minder heftig zijn geweest, vermoed de auteur.

Netwerken zijn volgens Beinhocker bepalend voor de totstandkoming van deals, de oude  prijsvorming maakt plaats voor tarieven op basis van relatie, vertrouwen en wederkerigheid. Innovatie is geen onvoorspelbaar proces meer, maar komt voor uit technische en sociale ontwikkelingen.

Luisterenkikker-met-hart

“Waarom steun je ons, waarom denk je dat hervorming nodig is?” Die vraagt stelt de Britse organisatie Positive Money op de eigen website. De getoonde antwoorden zijn niet altijd heel concreet, maar ongetwijfeld zinvol om te verzamelen en te presenteren. Al was het maar om duidelijk te maken dat niet alleen populistische organisaties luisteren naar oprechte verontwaardiging.

De redactie van Verhuis je Geld wenst u van harte een goede jaarwisseling en een mooi begin van 2017.

 

 

Verboden afspraken en ander kort nieuws

“Op de Nederlandse hypotheekmarkt worden de belangrijkste voorwaarden en tarieven al jarenlang bepaald door een kleine groep grootbanken. Al vanaf 2008 ligt de hypotheekrente in ons land daardoor bijna 1% hoger dan het gemiddelde in Europa.” Dat zegt de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI).

boze-man-met-banaan-uitsnede-2

Op verdenking van deze verboden afspraken start de SOMI een procedure. Bedoeling is dat voor een bedrag van € 17,50 gemiddeld € 4.500 wordt teruggevorderd.

Verder in deze aflevering van VjG

Grappen over geld

Deze week gooit de redactie van Verhuis je Geld het over een andere boeg. Met de naderende feestdagen maken we het even wat minder zwaar.

people-do-not-know-their-true-power-spreker-op-loopplank-uitsnede

your-greed-is-hurting-the-economy

Spot met machthebbers is een van de rijke onderwerpen van humor, zoals in deze cartoon van Nick Anderson.

micha-wertheim

 

 

 

 

Cabaretier Micha Wertheim beweert dat geld hem weinig interesseert: “Dat komt omdat ik er zoveel van heb.”

 

 

 

 

 

 

 

De Amerikaan Yoram Bauman, die zich standup Economist noemt, bespreekt diverse economische stromingen aan de hand van het gezegde Shit happens.

De Vlaamse cabaretier Michael van Peel stelt “We worden door banken in ons gezicht geswaffeld. Het is zo absurd dat we het niet eens merken.”

Nieuwe en openstaande oproepen

Geef je reactie in het commentaarveld hieronder:

  • bezitters van het spel Money Maker: geef je mening voor een bespreking op Verhuis je Geld (of laat weten dat je graag een keer meespeelt)
  • ervaringen met rentedaling op je spaarrekening terwijl de rente juist aan het stijgen is: welk percentage, welke bank, hoe vaak gebeurt dat?

Oproep: wie speelt mee met Money Maker?

In samenwerking tussen Ons Geld en Fairbrush Studio’s is het bordspel Money Maker gemaakt (zie artikel AD). De redactie van Verhuis je Geld zou het spel graag bespreken, maar heeft geen fondsen om het aan te schaffen.

Dit is onze vraag:money-maker-plaatje

  • hebt u het spel in bezit, dan zouden we als redactie graag een keer aanschuiven om een recensie van het spel te kunnen schrijven
  • mochten we een recensie-exemplaar ontvangen van de uitgever, dan zouden we graag met een paar abonnees een keer het bordspel doen, in twee verloren uurtjes.

Doet u mee? Laat in een reactie hieronder weten welke optie uw voorkeur heeft. Bij voorbaat dank.